Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4343 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
SEB Likviditetsfond SEK
-
-0,2% 0,1% 4 132,1 689 Köpknapp
SEB Likviditetsfond SEK utd
-
-0,2% 0,1% 4 132,1 689 Köpknapp
Alfred Berg Korträntefond Hållbar PPM
-
-0,2% 0,1% 1 078,1 2 392
SPP Korträntefond PPM
-
0,0% 0,1% 10 086,1 1 442
Handelsbanken Kortränta SEK (A1 SEK)
0,0% 0,1% 19 569,7 1 032
Öhman Kort Ränta A PPM
-
-0,3% 0,1% 1 224,9 758
Handelsbanken Kortränta SEK (B1 SEK)
0,0% 0,1% 19 569,7 1 032
AMF Räntefond Kort PPM
-
-0,2% 0,1% 4 552,9 689 Köpknapp
Öhman Kort Ränta B
-
-0,3% 0,1% 1 224,9 758
Handelsbanken Kortränta (A1 SEK) PPM
0,0% 0,1% 12 272,1 1 032
Handelsbanken Kortränta (A9 SEK)
0,0% 0,1% 12 272,1 552
Swedbank Robur Räntefond Kort PPM
-
-0,2% 0,1% 23 216,7 689
Länsförsäkringar Kort räntefond PPM
-
0,0% 0,1% 10 655,2 1 578
Swedbank Robur Förbundsräntefond Ko..
-0,2% 0,1% - 689
Handelsbanken Ins Kortränt A2 SEK
0,0% 0,1% 17 942,8 964
Handelsbanken Ins Kortränt B1 SEK
0,0% 0,1% 17 942,8 964
Nordea Likviditetsinvest
-0,2% 0,2% 14 301,2 1 782 Köpknapp
Nordea Obligationsfond korta placer..
-
-0,2% 0,2% 29 475,6 1 782 Köpknapp
SEB Korträntefond C SEK - Lux
-
-0,1% 0,2% 2 886,8 1 782 Köpknapp
SEB Korträntefond D SEK - Lux utd
-
-0,1% 0,2% 2 886,8 1 782 Köpknapp
SEB Korträntefond SEK
-
-0,1% 0,2% 14 813,8 1 374 Köpknapp
Skandia Korträntefond PPM
-
-0,2% 0,2% 4 849,5 1 714
Nordea Institutionell Kortränta Acc
-0,2% 0,2% 37 645,4 1 032 Köpknapp
SEB Korträntefond SEK utd
-
-0,1% 0,2% 14 813,8 1 374 Köpknapp
Nordea Institutionell Kortränta Inc
-0,2% 0,2% 37 645,4 1 646 Köpknapp
Nordea FRN Fund
-0,1% 0,2% 616,9 1 782 Köpknapp
Carnegie Likviditetsfond A PPM
0,1% 0,2% 6 438,8 2 054
Simplicity Likviditet A PPM
0,2% 0,2% 12 298,4 1 169
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA..
0,2% 0,2% 16 401,5 1 374 Köpknapp
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA
0,2% 0,2% 16 401,5 1 374 Köpknapp
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI PPM
0,2% 0,2% 16 401,5 1 374 Köpknapp
SEB Obligation Flexibel D SEK - Lux..
-0,3% 0,2% 2 335,5 3 733 Köpknapp
SEB Obligationsfond Flexibel C SEK..
-0,3% 0,3% 2 335,5 3 733 Köpknapp
SEB Obligationsfond Flexibel SEK
-0,3% 0,3% 3 817,8 3 399 Köpknapp
Aktie-Ansvar Avkastningsfond PPM
0,2% 0,3% 2 137,1 4 198
Spiltan Räntefond Sverige PPM
0,4% 0,3% 30 802,2 689
Plain Capital StyX
0,2% 0,3% 43,4 2 729
Lannebo Likviditetsfond PPM
0,3% 0,3% 9 786,3 1 374 Köpknapp
Nordea Swedish Bond Stars PPM
-0,4% 0,3% 1 993,2 2 054 Köpknapp
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
0,1% 0,4% 27 177,3 2 729
Enter Return B
0,4% 0,4% 2 214,3 4 595
Enter Return A
0,4% 0,4% 2 214,3 4 595
Enter Cross Credit A PPM
0,6% 0,4% 593,4 4 661
Enter Cross Credit B
0,6% 0,4% 593,4 4 661
Swedbank Robur Räntefond Flexibel
-0,4% 0,5% 25 931,8 4 066
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK
-
0,0% 0,5% 22 206,5 1 060
Handelsbanken Räntestrategi B1 SEK
-
-0,1% 0,5% 22 206,5 899
Quesada Ränta
0,5% 0,5% 380,1 4 066
Handelsbanken Ftgsoblig Inv Gr Crit
-0,3% 0,5% 25 886,2 4 066
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr B1 SEK
-0,3% 0,5% 25 886,2 4 066