Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 1 år (%) (stigande) - 4291 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr B1 SEK
0,5% 0,5% 22 205,4 4 066
Enter Cross Credit A PPM
0,5% 0,4% 621,5 4 595
Enter Cross Credit B
0,5% 0,4% 621,5 4 595
Nordea Bostadsobligationsfond icke..
0,8% 0,6% 8 255,6 3 399 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond utd
0,8% 0,6% 8 255,6 3 399 Köpknapp
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
0,2% 0,4% 27 691,9 2 729
Enter Return B
0,4% 0,4% 2 467,5 4 595
Länsförsäkringar Kort Ränta Företag..
0,3% 0,3% 2 161,0 2 189
Enter Return A
0,4% 0,4% 2 467,5 4 595
Quesada Ränta
0,6% 0,5% 376,4 4 066
Atlant Stability
-
0,3% 1,0% 3 198,8 5 714
PriorNilsson Yield
-
0,2% 0,5% 2 107,3 11 587 Köpknapp
Handelsbanken Räntestrategi B1 SEK
-
0,0% 0,5% 21 309,8 899
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK
-
0,0% 0,5% 21 309,8 1 060
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L..
-
0,4% 1,3% 17 578,5 3 466
Catella Avkastning PPM
0,7% 0,6% 4 553,5 4 793 Köpknapp
Norron Preserve R SEK
0,5% 0,6% 2 181,9 7 317
SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux..
-
0,7% 0,6% 17 095,3 6 167 Köpknapp
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
0,7% 0,6% 17 095,3 5 358 Köpknapp
Carnegie Investment Grade A
-
0,3% 1,0% 194,9 2 729
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
0,8% 1,1% 1 071,0 8 097
SPP Grön Obligationsfond A PPM
1,1% 0,7% 5 169,3 2 121
SPP Grön Obligationsfond B
-
1,1% - 5 169,3 2 121
Danske Invest Sverige Ränta SA
1,6% 1,0% 6 470,1 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SA d
1,6% 1,0% 6 470,1 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SI PPM
1,6% 1,0% 6 470,1 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta WA
-
1,6% - 6 470,1 2 796 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta WA d
-
1,6% - 6 470,1 2 796 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta WI
-
1,6% - 6 470,1 2 527 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta WI d
-
1,6% - 6 470,1 2 527 Köpknapp
Cicero Avkastningsfond A PPM
0,6% 0,6% 1 416,7 3 533
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 7 720,9 4 132
Handelsbanken Ränteavkast (B1 SEK)
1,4% 1,2% 14 038,3 2 054
SEB Green Bond Fund D SEK - Lux utd
-
1,7% 1,1% 1 103,7 3 132 Köpknapp
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
1,6% 1,1% 1 103,7 3 266 Köpknapp
SEB Green Bond Fund UC H-SEK
-
1,6% - 1 103,7 1 918 Köpknapp
Öhman FRN Hållbar B
0,4% 0,6% 7 720,9 4 132
Danske Invest SICAV Sverige Ränta P..
1,5% 1,1% 1 731,0 5 188 Köpknapp
SEB Obligationsfond SEK
1,5% 1,2% 9 507,8 3 399 Köpknapp
Danske Invest SICAV Swedish Bond A
1,4% 1,1% 1 731,0 7 137 Köpknapp
SEB Obligationsfond SEK utd
1,5% 1,2% 9 507,8 3 399 Köpknapp
Danske Invest SICAV Swedish Bond WI
-
1,6% - 1 731,0 4 265 Köpknapp
Öhman Grön Obligationsfond A
-
1,4% - 702,8 4 265
Öhman Grön Obligationsfond B
-
1,4% - 702,8 4 265
SEB Inst Obligationsfond SEK utd
1,6% 1,1% 2 424,2 1 714 Köpknapp
Ethos Räntefond
1,6% 1,2% 1 959,2 483 Köpknapp
SEB Inst Obligationsfond SEK
-
1,6% - 2 424,2 1 714 Köpknapp
Öhman Företagsobligation Hållbar B
1,3% 0,9% 4 928,1 4 132
Agenta Svenska Räntor
1,4% 1,2% - 1 155
Öhman Företagsobligation Hållbar A
1,2% 0,9% 4 928,1 4 132