Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 1 år (%) (stigande) - 4316 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Enter Cross Credit B
0,6% 0,4% 619,7 4 661
Enter Return A
0,3% 0,4% 2 200,4 4 595
Enter Return B
0,3% 0,4% 2 200,4 4 595
Carnegie Investment Grade A
-
0,1% 1,0% 705,7 2 729
Swedbank Robur Räntefond Flexibel
-0,6% 0,5% 25 931,8 4 066
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr B1 SEK
-0,3% 0,5% 25 886,2 4 066
AMF Företagsobligationsfond
-
0,2% - 620,5 689 Köpknapp
Handelsbanken Ftgsoblig Inv Gr Crit
-0,3% 0,5% 25 886,2 4 066
Quesada Ränta
0,3% 0,5% 380,1 4 066
Atlant Stability
-
0,0% 0,7% 3 052,6 5 714
Handelsbanken Räntestrategi B1 SEK
-
0,0% 0,5% 22 206,5 899
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK
-
0,0% 0,5% 22 206,5 1 060
PriorNilsson Yield
-
0,5% 0,5% 2 088,2 11 587 Köpknapp
SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux..
-
-0,3% 0,6% 17 578,9 6 167 Köpknapp
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
-0,3% 0,6% 17 578,9 5 358 Köpknapp
Norron Preserve R SEK
0,0% 0,5% 2 208,8 7 317
Catella Avkastning PPM
0,0% 0,6% 4 401,6 4 793 Köpknapp
Cicero Avkastningsfond A PPM
0,5% 0,6% 1 404,7 3 533
Nordea Bostadsobligationsfond icke..
-0,9% 0,7% 8 643,2 3 399 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond utd
-0,9% 0,7% 8 643,2 3 399 Köpknapp
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 7 778,2 4 132
Öhman FRN Hållbar B
0,4% 0,6% 7 778,2 4 132
IKC Avkastningsfond
0,9% 0,7% 2 152,6 4 066
AP7 Räntefond PPM
-1,2% 0,6% - 276
CF Företagsobligationsfond A
0,3% 0,7% 598,8 2 863
Agenta Alternativa Räntor
0,8% 0,9% - 4 344
SPP Grön Obligationsfond A PPM
-0,5% 0,8% 5 435,4 2 121
SPP Grön Obligationsfond B
-
-0,5% - 5 435,4 2 121
Cicero Nordic Corporate Bond A
1,0% 0,9% 325,2 6 232
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
-0,3% 1,1% 1 140,3 8 097
Spiltan Högräntefond PPM
0,8% 0,9% 15 503,3 5 057
Danske Invest Nordic Corp Bond A SE..
-
0,1% 1,1% 480,8 7 330 Köpknapp
Öhman Företagsobligation Hållbar B
-0,9% 1,0% 4 965,6 4 132
Atlant Opportunity
-
0,9% 2,3% 917,3 10 349
Öhman Grön Obligationsfond B
-
-0,5% - 683,3 4 265
Öhman Företagsobligation Hållbar A
-0,7% 1,0% 4 965,6 4 132
Simplicity Företagsobligationer A PPM
0,7% 0,9% 7 836,7 5 515
Simplicity Företagsobligationer B
0,7% 0,9% 7 836,7 5 515
Öhman Grön Obligationsfond A
-
-0,5% - 683,3 4 265
Lannebo Corporate Bond A
0,5% 0,9% 2 068,3 6 167 Köpknapp
Handelsbanken Företagsobligation PPM
-0,4% 1,1% 6 962,5 6 362
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
-0,4% 1,1% 6 962,5 6 362
Lannebo High Yield
1,0% 1,0% 1 194,1 6 167 Köpknapp
Simplicity Företagsobligationer C
-
0,7% - 7 836,7 2 863
SEB Green Bond Fund D SEK - Lux utd
-
-0,9% 1,1% 1 147,0 3 132 Köpknapp
Cliens Företagsobligationer A
-
-0,5% - 404,3 5 057
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
-1,0% 1,1% 1 147,0 3 266 Köpknapp
SEB Green Bond Fund UC H-SEK
-
-0,9% - 1 147,0 1 918 Köpknapp
Handelsbanken Ränteavkast (B1 SEK)
-1,1% 1,3% 13 559,7 2 054
Quesada Bond Opportunity A
0,6% 1,0% 852,2 7 214