Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4306 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Norron Preserve R SEK
0,4% 0,5% 2 166,7 7 317
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,1% 0,6% 24 725,5 2 054
Catella Avkastning PPM
0,0% 0,6% 4 456,4 4 793 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond icke..
-0,1% 0,6% 8 268,9 3 399 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond utd
-0,1% 0,6% 8 268,9 3 399 Köpknapp
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,5% 0,6% 7 756,6 4 132
Öhman FRN Hållbar B
0,5% 0,6% 7 756,6 4 132
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
0,0% 0,6% 17 095,3 5 358 Köpknapp
Cicero Avkastningsfond A PPM
0,7% 0,6% 1 415,2 3 533
SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux..
-
0,0% 0,6% 17 095,3 6 167 Köpknapp
Alfred Berg Företagsobligation Håll..
0,5% 0,7% 546,8 2 863
IKC Avkastningsfond
0,8% 0,7% 1 931,3 4 066
SPP Grön Obligationsfond A PPM
0,5% 0,8% 5 341,6 2 121
Cliens Räntefond Kort
0,4% 0,8% 364,9 2 796
Atlant Stability
-
0,2% 0,9% 3 198,8 5 714
Öhman Företagsobligation Hållbar A
0,3% 0,9% 4 911,2 4 132
Lannebo Corporate Bond A
0,8% 0,9% 1 948,7 6 167 Köpknapp
Agenta Alternativa Räntor
0,8% 0,9% - 4 344
Öhman Företagsobligation Hållbar B
0,4% 0,9% 4 911,2 4 132
Simplicity Företagsobligationer B
0,8% 0,9% 7 491,2 5 515
Simplicity Företagsobligationer A PPM
0,9% 0,9% 7 491,2 5 515
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
0,6% 0,9% 2 098,0 4 198
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
1,0% 0,9% 8 846,6 2 796
Cicero Nordic Corporate Bond A
1,1% 0,9% 304,7 6 232
Quesada Bond Opportunity A
0,9% 1,0% 824,2 7 214
Evli Nordic Corporate Bond B SEK
-
1,0% 1,0% 9 823,5 5 489
Spiltan Högräntefond PPM
1,1% 1,0% 13 926,9 5 057
Lannebo High Yield
1,2% 1,0% 1 036,4 6 167 Köpknapp
Carnegie Investment Grade A
-
0,3% 1,0% 352,9 2 729
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
1,0% 1,0% 1 070,6 8 097
Quesada Bond Opportunity B
1,0% 1,0% 824,2 7 137
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
0,4% 1,0% 3 605,9 6 815
Öhman Företagsobligationsfond B utd
0,4% 1,1% 3 605,9 6 815
Evli Short Corporate Bond B SEK
-
0,9% 1,1% 19 952,4 3 733
Handelsbanken Företagsobligation PPM
0,9% 1,1% 5 814,6 6 362
Danske Invest Sverige Ränta SA
0,2% 1,1% 5 652,7 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SA d
0,2% 1,1% 5 652,7 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SI PPM
0,2% 1,1% 5 652,7 3 399 Köpknapp
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
0,9% 1,1% 5 814,6 6 362
Danske Invest SICAV Swedish Bond A
0,1% 1,1% 1 738,5 7 137 Köpknapp
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
0,7% 1,1% 3 173,8 4 661
Danske Invest SICAV Sverige Ränta P..
0,1% 1,1% 1 738,5 5 188 Köpknapp
Danske Invest Nordic Corp Bond A SE..
-
0,7% 1,1% 583,5 7 330 Köpknapp
SEB Green Bond Fund D SEK - Lux utd
-
0,3% 1,1% 1 103,7 3 132 Köpknapp
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
0,3% 1,1% 1 103,7 3 266 Köpknapp
Carnegie Corporate Bond 3 SEK PPM
0,6% 1,2% 18 350,5 7 394
SEB Inst Obligationsfond SEK utd
0,3% 1,2% 2 424,2 1 714 Köpknapp
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl PPM
0,7% 1,2% 705,6 5 515
Agenta Svenska Räntor
1,6% 1,2% - 1 155
Carlsson Norén Macro Fund
-
0,8% 1,2% 881,6 9 817