Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4250 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr B1 SEK
0,3% 0,5% 27 102,2 4 066
Norron Preserve R SEK
0,4% 0,5% 2 313,6 7 317
Atlant Stability
-
0,0% 0,5% 2 484,0 5 714
Catella Avkastning PPM
0,1% 0,6% 4 196,1 4 793 Köpknapp
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,3% 0,6% 22 933,5 2 054
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 8 095,1 4 132
Öhman FRN Hållbar B
0,4% 0,6% 8 095,1 4 132
Cicero Avkastningsfond A PPM
0,6% 0,6% 1 405,4 3 533
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
0,5% 0,6% 16 958,0 5 358 Köpknapp
SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux..
-
0,5% 0,6% 16 958,0 6 167 Köpknapp
AP7 Räntefond PPM
0,4% 0,7% - 276
Nordea Bostadsobligationsfond icke..
0,3% 0,7% 7 914,4 3 399 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond utd
0,3% 0,7% 7 914,4 3 399 Köpknapp
IKC Avkastningsfond
1,3% 0,7% 2 378,9 4 066
CF Företagsobligationsfond A
0,4% 0,7% 532,4 2 863
Cliens Räntefond Kort
0,3% 0,8% 267,4 2 796
SPP Grön Obligationsfond A PPM
0,6% 0,8% 5 487,5 2 121
Lannebo Corporate Bond A
0,9% 0,8% 2 246,4 6 167 Köpknapp
Cicero Nordic Corporate Bond A
1,0% 0,9% 347,0 6 232
Carnegie Investment Grade A
-
0,3% 0,9% 807,9 2 729
Simplicity Företagsobligationer A PPM
1,2% 0,9% 8 386,5 5 515
Agenta Alternativa Räntor
- 0,9% - 4 344
Spiltan Högräntefond PPM
1,2% 0,9% 17 763,9 5 057
Lannebo High Yield
1,4% 0,9% 1 405,6 6 167 Köpknapp
Simplicity Företagsobligationer B
1,2% 0,9% 8 386,5 5 515
Öhman Företagsobligation Hållbar A
0,5% 0,9% 4 795,2 4 132
Öhman Företagsobligation Hållbar B
0,5% 1,0% 4 795,2 4 132
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,9% 1,0% 9 871,1 2 796
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
0,9% 1,0% 1 234,2 8 097
Quesada Bond Opportunity A
1,3% 1,0% 996,2 7 214
Öhman Räntefond Kompass Hållbar C
0,5% 1,0% 2 614,1 2 189
Evli Nordic Corporate Bond B SEK
-
1,0% 1,0% 11 333,4 5 489
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
0,4% 1,0% 2 614,1 4 198
Handelsbanken Företagsobligation PPM
0,5% 1,0% 8 592,5 6 362
Öhman Räntefond Kompass Hållbar B
0,4% 1,0% 2 614,1 4 198
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
0,5% 1,0% 8 592,5 6 362
Quesada Bond Opportunity B
1,5% 1,1% 996,2 7 137
Evli Short Corporate Bond B SEK
-
0,8% 1,1% 19 491,7 3 733
Danske Invest Nordic Corp Bond A SE..
-
1,0% 1,1% 439,0 7 330 Köpknapp
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
0,6% 1,1% 3 541,7 6 815
Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap PPM
1,2% 1,1% 20 897,4 7 394
SEB Green Bond Fund D SEK - Lux utd
-
0,6% 1,1% 1 182,2 3 132 Köpknapp
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
0,6% 1,1% 1 182,2 3 266 Köpknapp
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
1,1% 1,2% 3 629,2 4 661
Handelsbanken Ränteavkast (B1 SEK)
0,4% 1,2% 13 073,4 2 054
Danske Invest Sverige Ränta SA
0,5% 1,2% 6 839,4 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SA d
0,5% 1,2% 6 839,4 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SI PPM
0,5% 1,2% 6 839,4 3 399 Köpknapp
Danske Invest SICAV Swedish Bond A
0,5% 1,2% 1 272,1 7 137 Köpknapp
Danske Invest SICAV Sverige Ränta P..
0,6% 1,2% 1 272,1 5 188 Köpknapp