Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4332 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
PriorNilsson Yield
-
0,6% 0,5% 2 088,2 11 587 Köpknapp
Norron Preserve R SEK
0,2% 0,5% 2 182,8 7 317
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,0% 0,6% 22 071,1 2 054
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,5% 0,6% 7 761,9 4 132
Cicero Avkastningsfond A PPM
0,6% 0,6% 1 424,7 3 533
Öhman FRN Hållbar B
0,5% 0,6% 7 761,9 4 132
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
-0,2% 0,6% 17 578,9 5 358 Köpknapp
SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux..
-
-0,2% 0,6% 17 578,9 6 167 Köpknapp
Catella Avkastning PPM
-0,3% 0,6% 4 401,6 4 793 Köpknapp
AP7 Räntefond PPM
-1,1% 0,6% - 276
Nordea Bostadsobligationsfond icke..
-0,9% 0,7% 8 608,3 3 399 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond utd
-0,9% 0,7% 8 608,3 3 399 Köpknapp
Atlant Stability
-
-0,1% 0,7% 3 052,6 5 714
Alfred Berg Företagsobligation Håll..
0,5% 0,7% 589,7 2 863
IKC Avkastningsfond
0,9% 0,7% 2 152,6 4 066
Cliens Räntefond Kort
0,4% 0,8% 288,0 2 796
SPP Grön Obligationsfond A PPM
-0,4% 0,8% 5 435,4 2 121
Lannebo Corporate Bond A
0,7% 0,9% 2 068,3 6 167 Köpknapp
Simplicity Företagsobligationer A PPM
0,8% 0,9% 7 836,7 5 515
Agenta Alternativa Räntor
0,7% 0,9% - 4 344
Simplicity Företagsobligationer B
0,8% 0,9% 7 836,7 5 515
Spiltan Högräntefond PPM
1,0% 0,9% 15 503,3 5 057
Cicero Nordic Corporate Bond A
1,1% 0,9% 311,8 6 232
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,9% 1,0% 9 512,9 2 796
Lannebo High Yield
1,0% 1,0% 1 194,1 6 167 Köpknapp
Öhman Företagsobligation Hållbar A
-0,8% 1,0% 4 903,1 4 132
Quesada Bond Opportunity A
0,8% 1,0% 852,2 7 214
Öhman Företagsobligation Hållbar B
-0,8% 1,0% 4 903,1 4 132
Evli Nordic Corporate Bond B SEK
-
0,0% 1,0% 990,8 5 489
Carnegie Investment Grade A
-
0,1% 1,0% 705,7 2 729
Quesada Bond Opportunity B
0,8% 1,0% 852,2 7 137
Öhman Räntefond Kompass Hållbar C
-1,2% 1,0% 2 327,9 2 189
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
-0,1% 1,1% 1 108,6 8 097
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
-1,3% 1,1% 2 327,9 4 198
Öhman Räntefond Kompass Hållbar B
-1,2% 1,1% 2 327,9 4 198
Evli Short Corporate Bond B SEK
-
0,0% 1,1% 19 174,4 3 733
Handelsbanken Företagsobligation PPM
-0,4% 1,1% 6 962,5 6 362
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
-0,4% 1,1% 6 962,5 6 362
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
0,0% 1,1% 3 675,0 4 661
Danske Invest Nordic Corp Bond A SE..
-
0,2% 1,1% 483,5 7 330 Köpknapp
SEB Green Bond Fund D SEK - Lux utd
-
-0,8% 1,1% 1 147,0 3 132 Köpknapp
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
-0,8% 1,1% 1 147,0 3 266 Köpknapp
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
-1,0% 1,2% 3 572,7 6 815
Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap PPM
0,3% 1,2% 19 004,0 7 394
Öhman Företagsobligationsfond B utd
-1,0% 1,2% 3 572,7 6 815
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl PPM
-0,1% 1,2% 778,3 4 529
Danske Invest Sverige Ränta SA
-1,7% 1,2% 4 932,1 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SA d
-1,7% 1,2% 4 932,1 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SI PPM
-1,7% 1,2% 4 932,1 3 399 Köpknapp
Danske Invest SICAV Swedish Bond A
-1,8% 1,2% 1 741,5 7 137 Köpknapp