Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4291 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,3% 0,6% 22 641,2 2 054
Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
-
1,2% 0,6% - 13 116
Nordea Bostadsobligationsfond icke..
0,8% 0,6% 8 255,6 3 399 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond utd
0,8% 0,6% 8 255,6 3 399 Köpknapp
Norron Preserve R SEK
0,5% 0,6% 2 181,9 7 317
Catella Avkastning PPM
0,8% 0,6% 4 553,5 4 793 Köpknapp
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 7 720,9 4 132
Cicero Avkastningsfond A PPM
0,6% 0,6% 1 416,7 3 533
Öhman FRN Hållbar B
0,4% 0,6% 7 720,9 4 132
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
0,6% 0,6% 17 095,3 5 358 Köpknapp
SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux..
-
0,6% 0,6% 17 095,3 6 167 Köpknapp
SPP Grön Obligationsfond A PPM
1,1% 0,7% 5 169,3 2 121
Alfred Berg Företagsobligation Håll..
0,5% 0,7% 523,9 2 863
IKC Avkastningsfond
0,9% 0,8% 1 931,3 4 066
Cliens Räntefond Kort
0,4% 0,8% 364,9 2 796
Öhman Företagsobligation Hållbar A
1,2% 0,9% 4 928,1 4 132
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
1,9% 0,9% 2 016,8 4 198
Öhman Företagsobligation Hållbar B
1,2% 0,9% 4 928,1 4 132
Agenta Alternativa Räntor
0,9% 0,9% - 4 344
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,8% 1,0% 8 702,7 2 796
Cicero Nordic Corporate Bond A
1,1% 1,0% 304,3 6 232
Simplicity Företagsobligationer B
0,9% 1,0% 7 350,7 5 515
Simplicity Företagsobligationer A PPM
1,0% 1,0% 7 350,7 5 515
Lannebo Corporate Bond A
0,9% 1,0% 1 914,1 6 167 Köpknapp
Atlant Stability
-
0,4% 1,0% 3 198,8 5 714
Quesada Bond Opportunity A
0,9% 1,0% 830,3 7 214
Evli Nordic Corporate Bond B SEK
-
1,4% 1,0% 9 306,8 5 489
Danske Invest Sverige Ränta SA d
1,6% 1,0% 6 470,1 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SA
1,6% 1,0% 6 470,1 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SI PPM
1,6% 1,0% 6 470,1 3 399 Köpknapp
Handelsbanken Företagsobligation PPM
1,7% 1,0% 6 588,5 6 362
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
1,7% 1,0% 6 588,5 6 362
Carnegie Investment Grade A
-
0,3% 1,0% 194,9 2 729
Spiltan Högräntefond PPM
1,1% 1,0% 13 371,6 5 057
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
1,6% 1,1% 3 655,0 6 815
Danske Invest SICAV Swedish Bond A
1,5% 1,1% 1 731,0 7 137 Köpknapp
Danske Invest SICAV Sverige Ränta P..
1,6% 1,1% 1 731,0 5 188 Köpknapp
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
1,5% 1,1% 1 103,7 3 266 Köpknapp
Quesada Bond Opportunity B
1,0% 1,1% 830,3 7 137
Evli Short Corporate Bond B SEK
-
1,3% 1,1% 19 889,1 3 733
SEB Green Bond Fund D SEK - Lux utd
-
1,5% 1,1% 1 103,7 3 132 Köpknapp
Öhman Företagsobligationsfond B utd
1,6% 1,1% 3 655,0 6 815
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
1,4% 1,1% 3 095,5 4 661
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
0,8% 1,1% 1 071,0 8 097
SEB Inst Obligationsfond SEK utd
1,7% 1,1% 2 424,2 1 714 Köpknapp
Lannebo High Yield
1,1% 1,1% 1 025,7 6 167 Köpknapp
Danske Invest Nordic Corp Bond A SE..
-
1,0% 1,2% 578,9 7 330 Köpknapp
Agenta Svenska Räntor
1,4% 1,2% - 1 155
Handelsbanken Ränteavkast (B1 SEK)
1,5% 1,2% 14 038,3 2 054
Öhman Obligationsfond B
1,5% 1,2% 1 339,5 895