Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4303 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
PriorNilsson Yield
-
0,5% 0,5% 2 100,2 11 587 Köpknapp
Norron Preserve R SEK
0,3% 0,5% 2 206,6 7 317
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,1% 0,6% 22 137,8 2 054
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 7 639,5 4 132
Cicero Avkastningsfond A PPM
0,6% 0,6% 1 396,5 3 533
Öhman FRN Hållbar B
0,4% 0,6% 7 639,5 4 132
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
0,0% 0,6% 17 942,1 5 358 Köpknapp
SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux..
-
0,0% 0,6% 17 942,1 6 167 Köpknapp
Catella Avkastning PPM
0,2% 0,6% 4 353,3 4 793 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond icke..
-0,1% 0,6% 8 464,7 3 399 Köpknapp
Nordea Bostadsobligationsfond utd
-0,1% 0,6% 8 464,7 3 399 Köpknapp
Alfred Berg Företagsobligation Håll..
0,5% 0,7% 599,9 2 863
IKC Avkastningsfond
0,8% 0,7% 1 960,8 4 066
SPP Grön Obligationsfond A PPM
0,4% 0,8% 5 393,8 2 121
Cliens Räntefond Kort
0,4% 0,8% 288,0 2 796
Atlant Stability
-
0,1% 0,8% 3 112,6 5 714
Lannebo Corporate Bond A
0,7% 0,9% 1 969,2 6 167 Köpknapp
Agenta Alternativa Räntor
0,7% 0,9% - 4 344
Simplicity Företagsobligationer A PPM
0,8% 0,9% 7 610,3 5 515
Simplicity Företagsobligationer B
0,8% 0,9% 7 610,3 5 515
Öhman Företagsobligation Hållbar A
0,4% 0,9% 4 825,0 4 132
Spiltan Högräntefond PPM
0,8% 0,9% 14 794,9 5 057
Cicero Nordic Corporate Bond A
1,1% 0,9% 287,2 6 232
Öhman Företagsobligation Hållbar B
0,4% 0,9% 4 825,0 4 132
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,8% 0,9% 9 274,1 2 796
Lannebo High Yield
1,1% 1,0% 1 097,0 6 167 Köpknapp
Quesada Bond Opportunity A
0,6% 1,0% 824,2 7 214
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
0,5% 1,0% 1 097,2 8 097
Evli Nordic Corporate Bond B SEK
-
0,5% 1,0% 10 273,5 5 489
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
0,7% 1,0% 2 270,9 4 198
Carnegie Investment Grade A
-
0,2% 1,0% 641,9 2 729
Quesada Bond Opportunity B
0,6% 1,0% 824,2 7 137
Evli Short Corporate Bond B SEK
-
0,3% 1,1% 19 232,2 3 733
Handelsbanken Företagsobligation PPM
0,8% 1,1% 5 733,8 6 362
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
0,8% 1,1% 5 733,8 6 362
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
0,2% 1,1% 3 544,7 6 815
Öhman Företagsobligationsfond B utd
0,2% 1,1% 3 544,7 6 815
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
0,2% 1,1% 3 464,8 4 661
Danske Invest Nordic Corp Bond A SE..
-
0,5% 1,1% 498,2 7 330 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SA
0,0% 1,1% 5 564,7 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SA d
0,0% 1,1% 5 564,7 3 399 Köpknapp
Danske Invest Sverige Ränta SI PPM
0,0% 1,1% 5 564,7 3 399 Köpknapp
Danske Invest SICAV Swedish Bond A
0,1% 1,2% 1 759,2 7 137 Köpknapp
Danske Invest SICAV Sverige Ränta P..
0,1% 1,2% 1 759,2 5 188 Köpknapp
SEB Green Bond Fund D SEK - Lux utd
-
0,1% 1,2% 1 150,8 3 132 Köpknapp
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
0,1% 1,2% 1 150,8 3 266 Köpknapp
Carnegie Corporate Bond 3 SEK PPM
0,4% 1,2% 18 620,3 7 394
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl PPM
0,4% 1,2% 736,5 4 529
SEB Inst Obligationsfond SEK utd
0,1% 1,2% 2 867,2 1 714 Köpknapp
Carlsson Norén Macro Fund
-
1,0% 1,2% 871,7 9 817