Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Köpknapp (fallande) - 4265 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Nordea Olympiafond
5,8% 13,4% 456,8 8 711 Köpknapp
Nordea 1 - Asset Alloc Fd Fut Sub-F..
3,2% 6,6% 9 473,1 10 400 Köpknapp
Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund..
5,1% 8,4% 2 914,9 7 855 Köpknapp
Nordea Asian
12,0% 14,1% 1 206,7 13 655 Köpknapp
Nordea Obligationinvest
-1,5% 2,5% 4 185,3 4 793 Köpknapp
Nordea Obligationsfond korta placer..
-
-0,1% 0,2% 31 136,5 1 782 Köpknapp
Nordea Nordic Fund PPM
7,1% 10,7% 7 134,2 12 030 Köpknapp
Nordea Avtalspensionsfond Midi
5,5% 9,0% 1 500,4 7 708 Köpknapp
Nordea Obligationsfond icke-utd PPM
-1,6% 2,6% 6 060,8 4 397 Köpknapp
Nordea Generationsfond Senior PPM
0,9% 2,2% 2 499,9 3 883 Köpknapp
Nordea Generationsfond 50-tal PPM
3,2% 6,1% 14 581,0 3 883 Köpknapp
Nordea Generationsfond 60-tal PPM
7,8% 11,4% 23 243,8 3 959 Köpknapp
Nordea Generationsfond 70-tal PPM
8,1% 11,4% 19 312,5 3 959 Köpknapp
Nordea Generationsfond 80-tal PPM
8,1% 11,4% 9 752,8 3 959 Köpknapp
Fidelity Latin America E-Acc-EUR
7,0% 19,0% 8 824,3 22 051 Köpknapp
SEB Sverigefond
12,0% 12,6% 15 690,7 11 209 Köpknapp
SEB Nordenfond PPM
11,3% 13,5% 6 707,5 11 209 Köpknapp
SEB Sverigefond Småbolag C/R
19,0% 12,7% 13 472,1 12 845 Köpknapp
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd PPM
-1,8% 2,3% 4 933,4 3 733 Köpknapp
SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux PPM
13,1% 12,6% 5 534,2 11 209 Köpknapp
SEB Obligationsfond Flexibel C SEK..
-0,2% 0,3% 2 314,2 3 733 Köpknapp
SEB Korträntefond C SEK - Lux
-
-0,1% 0,2% 2 737,5 1 782 Köpknapp
SEB Asien Småbolag ex Japan C SEK..
6,2% 12,2% 936,5 15 734 Köpknapp
SEB Nordamerikafond Småbolag
10,0% 22,5% 2 307,4 14 858 Köpknapp
SEB Schweizfond
7,1% 9,6% 1 749,0 12 030 Köpknapp
SEB Stiftelsefond Sverige
14,0% 11,9% 3 130,3 12 845 Köpknapp
SEB Sverige Expanderad PPM
11,7% 12,4% 11 763,4 10 796 Köpknapp
SEB Aktiesparfond PPM
7,6% 10,9% 14 552,3 12 030 Köpknapp
SEB Obligationsfond Flexibel SEK
-0,2% 0,3% 4 053,7 3 399 Köpknapp
SEB Emerging Marketsfond PPM
7,2% 11,2% 6 229,7 14 938 Köpknapp
SEB Europafond Småbolag PPM
11,6% 11,5% 5 440,7 14 858 Köpknapp
SEB Europafond PPM
4,2% 11,4% 1 996,8 12 030 Köpknapp
SEB Fastighetsfond
0,9% 12,8% 688,3 12 845 Köpknapp
SEB Dynamisk Aktiefond PPM
7,5% 12,8% 12 030,0 11 406 Köpknapp
SEB Latinamerikafond PPM
6,9% 18,9% 843,5 15 018 Köpknapp
SEB Likviditetsfond SEK
-
-0,1% 0,1% 4 196,5 689 Köpknapp
SEB Läkemedelsfond PPM
11,7% 12,1% 11 873,7 12 845 Köpknapp
SEB Hållbarhetsfond Global
7,0% 11,8% 14 275,1 12 845 Köpknapp
SEB Nordamerika Små och Medelstora..
6,5% 16,3% 1 861,0 14 858 Köpknapp
SEB Nordamerikafond PPM
7,0% 13,7% 1 752,6 12 845 Köpknapp
SEB Obligationsfond SEK
-1,0% 1,3% 8 278,4 3 399 Köpknapp
SEB Korträntefond SEK
-
0,0% 0,2% 15 251,2 1 374 Köpknapp
SEB Inst Obligationsfond SEK utd
-1,0% 1,3% 3 718,7 1 714 Köpknapp
SEB Stiftelsefond Utland
7,1% 11,4% 1 128,4 12 030 Köpknapp
SEB Sverigefond Småbolag
16,2% 12,9% 12 504,0 12 845 Köpknapp
SEB Teknologifond PPM
10,3% 17,0% 9 157,5 12 845 Köpknapp
SEB Hållbarhetsfond Världen PPM
3,9% 8,1% 42 022,4 9 462 Köpknapp
SEB WWF Nordenfond
8,2% 12,1% 413,5 12 845 Köpknapp
SEB Östeuropafond PPM
16,4% 11,8% 1 054,0 14 858 Köpknapp
Nordea Swedish Stars icke-utd PPM
4,5% 14,4% 11 737,7 12 030 Köpknapp