Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Normanbelopp (stigande) - 4305 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc E..
-
0,5% 5,8% 4 358,9 1 918
Seligson & Co Euroobligation A PPM
4,4% 7,2% 70,7 1 918
SEB Green Bond Fund UC H-SEK
-
0,4% - 1 103,7 1 918 Köpknapp
SPP Aktiefond Europa PPM
3,5% 11,2% 7 610,3 1 969
SPP Aktiefond Japan PPM
7,9% 11,9% 2 641,3 1 969
DNB USA Indeks
6,2% 15,6% 507,0 1 969
DNB Norden Indeks A
-
3,0% - 2 272,2 1 969
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD R
-
2,7% 9,3% 2 066,2 1 986
Nordea Swedish Bond Stars PPM
0,0% 0,3% 2 147,0 2 054 Köpknapp
Folksam LO Obligation
0,6% 1,4% 9 070,1 2 054
Carnegie Likviditetsfond A PPM
0,1% 0,2% 6 418,6 2 054
BNNP InstiCash GBP 1D S/T VNAV Cl T..
-
1,8% 9,3% 2 923,2 2 054
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,2% 0,6% 24 725,5 2 054
Handelsbanken Ränteavkast (B1 SEK)
0,5% 1,2% 14 157,2 2 054
SEB Flexible Bond UC (SEK)
-
0,1% - 2 322,8 2 054 Köpknapp
Vanguard Japan Stock Index Ins USD..
8,3% 12,3% 26 282,9 2 058
Vanguard Pac ex-Jpn Stk Idx Ins USD..
3,9% 11,8% 32 186,1 2 058
Pictet-Short-Term Money Market USD..
-
2,8% 9,3% 49 006,9 2 121
Pictet-Short-Term Money Market USD P
-
2,8% 9,3% 49 006,9 2 121
Candriam Bds Euro I EUR Cap
3,3% 6,9% 5 064,3 2 121
SPP Grön Obligationsfond A PPM
0,7% 0,8% 5 341,6 2 121
Lysa Räntor A
-
1,8% - 938,5 2 121
SPP Grön Obligationsfond B
-
0,7% - 5 341,6 2 121
State Street World Index Equity I U..
5,6% 13,0% 44 554,9 2 147
Länsförsäkringar Kort Ränta Företag..
0,3% 0,3% 2 139,2 2 189
Fidelity Fds EURO STOXX 50® Y-Acc-E..
4,9% 14,3% 1 877,1 2 235 Köpknapp
SEB Sverige Indexfond
3,4% 12,4% 20 048,1 2 235 Köpknapp
SEB Sverige Indexfond utd
3,4% 12,4% 20 048,1 2 235 Köpknapp
Skandia Sverige Exponering PPM
3,2% 12,5% 3 481,6 2 235
Skandia Nordamerika Exponering PPM
6,3% 14,5% 4 238,2 2 235
State Street US Index Equity I USD
6,2% 14,5% 14 801,6 2 235
Nordea Discre Asset Allocation I (S..
-
0,7% - 3 362,7 2 235 Köpknapp
Danske Invest Danish Mortgage Bd I
0,6% 6,2% 4 854,2 2 257 Köpknapp
Skandia Japan Exponering PPM
8,3% 12,1% 1 190,0 2 324
Skandia Europa Exponering PPM
3,5% 11,2% 2 883,6 2 324
Skandia Global Exponering A PPM
5,8% 12,7% 4 617,1 2 324
Skandia Global Exponering B
5,8% 12,7% 4 617,1 2 324
State Street Europe Index Eq I EUR..
3,3% 12,2% 9 127,2 2 324
Danske Invest Sverige Beta WI
-
3,5% - 613,9 2 324 Köpknapp
Danske Invest Sverige Beta WI d
-
3,5% - 613,9 2 324 Köpknapp
Pictet-Short-Term Money Market EUR R
-
0,4% 5,8% 18 902,7 2 392
Alfred Berg Korträntefond Hållbar PPM
-
-0,1% 0,1% 1 231,8 2 392
Handelsbanken Kort Rente Norge A1 N..
-
-0,1% 6,8% 779,8 2 392
Schroder ISF Securitised Crdt E Acc
-
3,0% - 10 778,8 2 392
Handelsbanken Kort Rente Norge A1 S..
-
0,0% 6,7% 779,8 2 392
Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Ins USD..
4,2% 12,6% 85 982,3 2 412
SEB Korträntefond C EUR - Lux
0,5% 5,9% 987,1 2 459 Köpknapp
Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD
-
2,8% 9,3% 16 587,7 2 459 Köpknapp
SEB Korträntefond D EUR - Lux utd
0,6% 5,8% 987,1 2 459 Köpknapp
Öhman Obligationsfond SEK A
0,5% 1,3% 3 154,5 2 459