Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Normanbelopp (stigande) - 4316 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
DNB Europa Indeks A PPM
3,1% 11,9% 1 063,9 1 880
Länsförsäkringar Sverige Indexnära PPM
7,9% 12,9% 16 182,8 1 880
Länsförsäkringar Europa Indexnära PPM
3,1% 11,2% 6 551,6 1 880
DNB Global Indeks A PPM
3,7% 13,3% 30 196,5 1 880
DNB Global Indeks A
3,7% 13,3% 30 196,5 1 880
SPP Aktiefond Sverige B
7,4% 12,8% 18 192,1 1 880
DNB Europa Indeks A
3,1% 11,9% 1 063,9 1 880
Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc..
-
-1,6% 9,0% 4 779,0 1 918
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc E..
-
-1,7% 5,7% 4 138,8 1 918
Seligson & Co Euroobligation A PPM
-3,8% 7,3% 747,9 1 918
SEB Green Bond Fund UC H-SEK
-
-0,9% - 1 147,0 1 918 Köpknapp
SPP Aktiefond Japan PPM
8,4% 11,6% 2 723,4 1 969
DNB USA Indeks A
3,7% 15,6% 1 986,0 1 969
Vanguard SRI Global Stock Ins USD A..
3,3% 13,0% 7 714,2 1 969
DNB Norden Indeks A
-
4,7% - 1 136,6 1 969
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD R
-
-1,5% 8,9% 1 952,1 1 986
Nordea Swedish Bond Stars PPM
-0,4% 0,3% 2 007,5 2 054 Köpknapp
Folksam LO Obligation
-1,3% 1,5% 8 875,0 2 054
Carnegie Likviditetsfond A PPM
0,0% 0,2% 6 267,2 2 054
BNNP InstiCash GBP 1D S/T VNAV Cl T..
-
4,7% 9,3% 3 193,3 2 054
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,2% 0,6% 22 071,1 2 054
Handelsbanken Ränteavkast (B1 SEK)
-1,1% 1,3% 13 559,7 2 054
SEB Flexible Bond UC (SEK)
-
-0,3% - 2 338,3 2 054 Köpknapp
Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Ins USD..
2,1% 12,4% 91 765,4 2 058
Pictet-Short-Term Money Market USD..
-
-1,5% 8,9% 46 139,2 2 121
Pictet-Short-Term Money Market USD P
-
-1,5% 8,9% 46 139,2 2 121
Candriam Bds Euro I EUR Cap
-4,1% 7,0% 5 305,7 2 121
SPP Grön Obligationsfond A PPM
-0,5% 0,8% 5 435,4 2 121
Lysa Räntor A
-
-1,6% - 1 168,7 2 121
SPP Grön Obligationsfond B
-
-0,5% - 5 435,4 2 121
State Street World Index Equity I U..
3,7% 13,0% 46 665,8 2 147
Öhman Räntefond Kompass Hållbar C
-1,0% 1,0% 2 458,9 2 189
Fidelity Fds EURO STOXX 50® Y-Acc-E..
3,4% 14,2% 1 952,1 2 235 Köpknapp
SEB Sverige Indexfond
8,6% 12,6% 21 255,3 2 235 Köpknapp
SEB Sverige Indexfond utd
8,6% 12,6% 21 255,3 2 235 Köpknapp
Skandia Sverige Exponering PPM
8,3% 12,6% 3 823,1 2 235
Skandia Nordamerika Exponering PPM
3,3% 14,4% 4 195,1 2 235
State Street US Index Equity I USD
3,7% 14,5% 15 412,0 2 235
Nordea Discre Asset Allocation I (S..
-
0,7% - 3 362,7 2 235 Köpknapp
Danske Invest Danish Mortgage Bd I
-2,8% 6,2% 4 991,7 2 257 Köpknapp
Skandia Japan Exponering PPM
8,2% 11,8% 1 226,2 2 324
Skandia Europa Exponering PPM
3,2% 11,3% 3 006,4 2 324
Skandia Global Exponering A PPM
3,4% 12,7% 5 290,6 2 324
Skandia Global Exponering B
3,4% 12,7% 5 290,6 2 324
State Street Europe Index Eq I EUR..
3,1% 12,3% 9 306,9 2 324
Danske Invest Sverige Beta WI
-
8,1% - 540,6 2 324 Köpknapp
Danske Invest Sverige Beta WI d
-
8,1% - 540,6 2 324 Köpknapp
Pictet-Short-Term Money Market EUR R
-
-1,7% 5,7% 19 845,8 2 392
CF Korträntefond A PPM
-
-0,1% 0,1% 1 036,1 2 392
Handelsbanken Kort Rente Norge A1 N..
-
-3,2% 6,5% 541,6 2 392