Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Normanbelopp (stigande) - 4288 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc..
-
0,3% 9,3% 5 348,5 1 918
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc E..
-
-1,2% 5,8% 4 154,8 1 918
Seligson & Co Euroobligation A PPM
5,1% 6,9% 708,3 1 918
SEB Green Bond Fund UC H-SEK
-
1,7% - 1 103,7 1 918 Köpknapp
SPP Aktiefond Europa PPM
-1,6% 11,2% 7 589,8 1 969
SPP Aktiefond Japan PPM
0,4% 11,9% 2 594,1 1 969
DNB USA Indeks
2,9% 15,6% 447,7 1 969
DNB Norden Indeks A
-
-0,9% - 2 264,0 1 969
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD R
-
0,3% 9,2% 2 066,2 1 986
Nordea Swedish Bond Stars PPM
0,3% 0,3% 2 141,4 2 054 Köpknapp
Folksam LO Obligation
1,8% 1,3% 9 158,8 2 054
Carnegie Likviditetsfond A PPM
0,1% 0,2% 6 780,1 2 054
BNNP InstiCash GBP 1D S/T VNAV Cl T..
-
-5,2% 9,2% 2 858,6 2 054
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,3% 0,6% 22 641,2 2 054
Handelsbanken Ränteavkast (B1 SEK)
1,4% 1,2% 14 038,3 2 054
SEB Flexible Bond UC (SEK)
-
0,3% - 2 322,8 2 054 Köpknapp
Vanguard Japan Stock Index Ins USD..
1,1% 12,3% 25 773,8 2 058
Vanguard Pac ex-Jpn Stk Idx Ins USD..
-0,8% 11,5% 33 852,5 2 058
Pictet-Short-Term Money Market USD..
-
0,3% 9,2% 45 856,7 2 121
Pictet-Short-Term Money Market USD P
-
0,3% 9,2% 45 856,7 2 121
Candriam Bds Euro I EUR Cap
5,4% 6,8% 5 083,8 2 121
SPP Grön Obligationsfond A PPM
1,1% 0,7% 5 169,3 2 121
Lysa Räntor A
-
1,8% - 494,6 2 121
SPP Grön Obligationsfond B
-
1,1% - 5 169,3 2 121
State Street World Index Equity I U..
1,6% 13,0% 42 622,1 2 147
Länsförsäkringar Kort Ränta Företag..
0,3% 0,3% 2 161,0 2 189
SEB Sverige Indexfond
-0,8% 12,4% 20 048,1 2 235 Köpknapp
SEB Sverige Indexfond utd
-0,8% 12,4% 20 048,1 2 235 Köpknapp
Skandia Sverige Exponering PPM
-0,6% 12,5% 3 576,3 2 235
Skandia Nordamerika Exponering PPM
2,4% 14,4% 4 320,8 2 235
State Street US Index Equity I USD
2,9% 14,5% 14 238,1 2 235
Nordea Discre Asset Allocation I (S..
-
0,7% - 3 362,7 2 235 Köpknapp
Danske Invest Danish Mortgage Bd I
0,3% 6,1% 4 616,1 2 257 Köpknapp
Skandia Japan Exponering PPM
0,5% 12,1% 1 188,2 2 324
Skandia Europa Exponering PPM
-1,3% 11,2% 2 905,2 2 324
Skandia Global Exponering A PPM
1,3% 12,7% 4 579,8 2 324
Skandia Global Exponering B
1,3% 12,7% 4 579,8 2 324
State Street Europe Index Eq I EUR..
-1,3% 12,2% 8 644,1 2 324
Danske Invest Sverige Beta WI
-
-1,4% - 618,9 2 324 Köpknapp
Danske Invest Sverige Beta WI d
-
-1,4% - 618,9 2 324 Köpknapp
Pictet-Short-Term Money Market EUR R
-
-1,2% 5,8% 18 338,9 2 392
Alfred Berg Korträntefond Hållbar PPM
-
-0,1% 0,1% 1 242,2 2 392
Danske Invest Select Euro
-1,3% 5,8% 104,2 2 392
Danske Invest Select USD
-0,3% 9,2% 195,0 2 392
Handelsbanken Kort Rente Norge A1 N..
-
-2,2% 6,8% 815,2 2 392
Schroder ISF Securitised Crdt E Acc
-
0,6% - 14 293,4 2 392
Handelsbanken Kort Rente Norge A1 S..
-
-1,8% 6,7% 815,2 2 392
Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Ins USD..
0,4% 12,5% 88 642,5 2 412
SEB Korträntefond C EUR - Lux
-0,9% 5,9% 987,1 2 459 Köpknapp
Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD
-
0,3% 9,3% 16 372,4 2 459 Köpknapp