Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4344 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A..
-
-0,4% 1,7% 8 983,2 7 330 Köpknapp
BGF Fixed Income Global Opps A2 SEK..
-
0,0% 1,7% 93 647,8 8 033
Länsförsäkringar Gl Strategisk Ränt..
-
0,0% 1,7% 281,5 7 714
Handelsbanken Räntestrategi Pl A1 S..
-
0,2% 1,7% 2 346,5 3 558
Handelsbanken Räntestrategi Pl B1 S..
-
0,2% 1,7% 2 346,5 3 558
Nordea 1 - Unconstrained Bd USD H H..
-
0,1% 1,7% 710,7 9 299 Köpknapp
Nordea Stratega Ränta PPM
-0,9% 1,7% 36 696,5 4 727 Köpknapp
Indecap Guide Företagsobligation C
0,1% 1,7% 138,2 7 522
Skandia SMART Försiktig PPM
1,0% 1,8% 4 470,7 6 894
Excalibur
-
2,1% 1,8% - 10 382
SEF Placerum Optimera A
-
0,7% 1,8% 289,3 6 102
SEB Alternative Fixed Income C SEK..
-
0,2% 1,8% 2 070,4 9 299 Köpknapp
AMF Räntefond Mix PPM
-
-1,2% 1,8% 1 835,7 689 Köpknapp
Handelsbanken Långränta Criteria PPM
-1,5% 1,9% 16 221,0 5 057
Handelsbanken Långränta B1 SEK
-1,5% 1,9% 16 221,0 5 057
Länsförsäkringar Bekväm Fond Defens..
0,0% 2,0% 600,5 8 880
Atlant Multi-Strategy
-
0,1% 2,0% 298,7 10 465
Ålandsbanken Euro High Yield SEK
0,6% 2,0% 1 839,3 6 686
Handelsbanken Flexibel Ränta (B1)
-
-0,1% 2,0% 5 814,6 3 800
Handelsbanken Flexibel Ränta A1 SEK
-
-0,1% 2,0% 5 814,6 4 793
Indecap Guide 1 C PPM
0,1% 2,0% 3 984,6 11 756
Handelsbanken Flexibel Ränta B1 SEK
-
-0,1% 2,0% 5 814,6 4 793
Pareto Nordic Corporate Bond C
-
0,7% 2,0% 12 082,2 8 033
JPM Global Strat Bd A perf (acc) SE..
-
-0,2% 2,1% 13 783,5 7 969
Evli Investment Grade B SEK
-
-0,2% 2,1% 4 271,3 5 057
Evli Corporate Bond B SEK PPM
-
0,0% 2,1% 3 976,1 5 712
Danske Invest Danish Mortgage Bd A..
-
-1,3% 2,2% 4 933,1 7 137 Köpknapp
Absolute Insight Currency Ap SEK
-
-1,2% 2,2% 864,6 14 938
Catella Hedgefond A
-
0,9% 2,2% 7 595,4 14 234 Köpknapp
Nordea Generationsfond Senior PPM
0,9% 2,2% 2 512,0 3 883 Köpknapp
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A..
-
-0,7% 2,2% 15 774,9 7 842
Nordea 1 - Flexible Fixed Income HB..
-
0,2% 2,2% 37 538,0 7 201 Köpknapp
Nordea 1 - Flexible Fixed Income HB..
-
0,4% 2,2% 37 538,0 3 800 Köpknapp
Nordea Stratega 10
-0,2% 2,3% 25 119,2 7 486 Köpknapp
Danske Invest Sverige Real Ränta SA
-2,4% 2,3% 978,4 4 463 Köpknapp
Danske Invest Sverige Real Ränta SI
-2,4% 2,3% 978,4 4 463 Köpknapp
Atlant Opportunity
-
0,7% 2,3% 883,2 10 349
Schroder ISF Strat Crdt C Acc SEK H..
-
1,0% 2,3% 15 873,5 5 581
SchroderISF Strat Crdt C Dis SEK H..
-
1,0% 2,3% 15 873,5 5 581
SEB Total Försiktig
-
-0,1% 2,3% 6 726,6 10 631 Köpknapp
Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-SEK H
-
-0,1% 2,3% 2 487,5 9 425 Köpknapp
Alfred Berg Obligationsfd Plus Håll.. PPM
-1,5% 2,3% 1 997,5 3 399
Nordea 1 - European Corporate Bd HB..
-
-1,0% 2,3% 7 295,5 5 777 Köpknapp
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd PPM
-2,4% 2,4% 5 021,9 3 733 Köpknapp
Danske Invest GloblCorporatBonds A.. PPM
-
-0,9% 2,4% 3 707,1 7 137 Köpknapp
SEB Strategi Defensiv C SEK - Lux
-
-0,4% 2,4% 14 350,8 10 299 Köpknapp
Handelsbanken Global Selektiv Hd A1..
-
-0,5% 2,4% 110,8 7 086
SKY Harbor Global - US SD HY F SEKH..
-
0,3% 2,5% 25 260,1 8 288
SKY Harbor Global - US SD HY F SEKH..
-
0,3% 2,5% 25 260,1 8 288
FIRST Nordisk Högränta
0,3% 2,5% 416,2 3 399