Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (stigande) - 4271 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Simplicity Global Corporate Bond A PPM
1,3% 1,6% 3 705,5 6 232
Nordea 1 - Unconstrained Bd USD H H..
-
0,5% 1,6% 668,7 9 299 Köpknapp
Catella Credit Opportunity
1,1% 1,6% 580,1 8 020 Köpknapp
Handelsbanken Räntestrategi Pl A1 S..
-
0,2% 1,7% 2 345,9 3 558
Handelsbanken Räntestrategi Pl B1 S..
-
0,2% 1,7% 2 345,9 3 558
Simplicity Global Corporate Bond B
1,4% 1,7% 3 705,5 6 232
Indecap Guide Företagsobligation C
0,4% 1,7% 143,3 7 522
BGF Fixed Income Global Opps A2 SEK..
-
1,2% 1,7% 95 668,2 8 033
Länsförsäkringar Gl Strategisk Ränt..
-
1,0% 1,7% 275,4 7 714
Skandia SMART Försiktig PPM
0,8% 1,7% 4 498,0 6 894
SEF Placerum Optimera A
-
1,2% 1,7% 281,9 6 102
Excalibur
-
2,5% 1,8% - 10 382
AMF Räntefond Mix PPM
-
-0,3% 1,8% 1 790,2 689 Köpknapp
Pareto Nordic Corporate Bond C
-
1,4% 1,8% 12 348,6 8 033
Handelsbanken Långränta Criteria PPM
-0,8% 1,8% 15 850,6 5 057
Handelsbanken Långränta B1 SEK
-0,8% 1,8% 15 850,6 5 057
Nordea 1 - Flexible Fixed Income HB..
-
0,4% 1,8% 37 624,1 7 201 Köpknapp
Absolute Insight Currency Ap SEK
-
-0,3% 1,9% 891,0 14 938
Ålandsbanken Euro High Yield SEK
1,3% 1,9% 1 771,6 6 686
Länsförsäkringar Bekväm Fond Defens..
0,8% 2,0% 621,9 8 880
Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
-
1,8% 2,0% - 13 116
Evli Investment Grade B SEK
-
0,6% 2,0% 4 570,6 5 057
Handelsbanken Flexibel Ränta (B1)
-
0,1% 2,0% 5 612,6 3 800
Indecap Guide 1 C PPM
1,6% 2,0% 4 228,9 11 756
Handelsbanken Flexibel Ränta A1 SEK
-
0,1% 2,0% 5 612,6 4 793
Handelsbanken Flexibel Ränta B1 SEK
-
0,1% 2,0% 5 612,6 4 793
JPM Global Strat Bd A perf (acc) SE..
-
0,6% 2,0% 13 894,4 7 969
Lysa Räntor A
-0,6% 2,1% 1 224,9 2 121
Atlant Multi-Strategy
-
2,6% 2,1% 295,3 10 465
Evli Corporate Bond B SEK PPM
-
0,9% 2,1% 3 971,9 5 712
Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-SEK H
-
1,5% 2,1% 2 362,4 9 425 Köpknapp
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A..
-
0,7% 2,1% 17 017,3 7 842
Danske Invest Danish Mortgage Bd A..
-
-0,1% 2,2% 4 928,1 7 137 Köpknapp
Atlant Opportunity
-
1,5% 2,2% 1 009,9 10 349
Nordea Generationsfond Senior PPM
1,0% 2,2% 2 499,9 3 883 Köpknapp
Nordea 1 - European Corporate Bd HB..
-
0,4% 2,2% 6 011,4 5 777 Köpknapp
Nordea Stratega 10
0,3% 2,3% 24 519,9 7 486 Köpknapp
SEB Total Försiktig
-
1,4% 2,3% 6 588,7 10 631 Köpknapp
Carnegie Obligationsfond A PPM
-1,0% 2,3% 1 883,8 3 399
Danske Invest Sverige Real Ränta SA
-1,8% 2,3% 1 177,1 4 463 Köpknapp
Danske Invest Sverige Real Ränta SI
-1,8% 2,3% 1 177,1 4 463 Köpknapp
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd PPM
-1,6% 2,3% 4 933,4 3 733 Köpknapp
Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH PPM
-
0,3% 2,3% 3 647,7 7 137 Köpknapp
Catella Hedgefond A
-
0,9% 2,3% 6 991,5 14 234 Köpknapp
SEB Strategi Defensiv C SEK - Lux
-
0,9% 2,3% 13 995,4 10 299 Köpknapp
Schroder ISF Strat Crdt C Acc SEK H..
-
2,1% 2,4% 15 873,5 5 581
SchroderISF Strat Crdt C Dis SEK H..
-
2,1% 2,4% 15 873,5 5 581
FIRST Nordisk Högränta
1,5% 2,4% 389,4 3 399
Sentat Thyra Hedge A
-
1,0% 2,4% - 15 130
SKY Harbor Global - US SD HY F SEKH..
-
0,4% 2,4% 25 260,1 8 288