Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Köpknapp (fallande) - 4265 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
PriorNilsson Yield
-
0,4% 0,5% 2 045,1 11 587 Köpknapp
SEB Asset Selection C SEK - Lux PPM
-
2,2% 7,9% 8 165,1 17 978 Köpknapp
Nordea Stabila Aktier H-SEK
-
7,0% 9,5% 10 953,7 15 337 Köpknapp
Fidelity Asian High Yield A-Acc-USD
1,0% 8,8% 48 118,1 9 173 Köpknapp
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR
1,2% 9,0% 48 118,1 9 173 Köpknapp
SEB USA Indexfond C USD - Lux
8,0% 14,7% 12 099,9 2 678 Köpknapp
Danske Invest Global EM Small Cap A
6,4% 12,4% 726,3 17 620 Köpknapp
SEB Rysslandfond C EUR - Lux PPM
18,0% 14,7% 2 336,1 17 464 Köpknapp
Fidelity Italy E-Acc-EUR
6,2% 16,3% 3 356,0 21 976 Köpknapp
Danske Invest Global EM Small Cap A
4,9% 12,4% 726,3 17 620 Köpknapp
Fidelity American Growth A-Acc-EUR
8,0% 14,9% 7 241,9 16 129 Köpknapp
Fidelity American Growth A-Acc-USD
7,8% 14,7% 7 241,9 16 129 Köpknapp
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc..
-
10,7% 14,0% 4 583,9 16 444 Köpknapp
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis..
-
10,7% 14,0% 4 583,9 16 444 Köpknapp
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc..
-
10,9% 14,1% 4 583,9 16 444 Köpknapp
Fidelity European Growth A-Acc-EUR
8,0% 13,8% 77 371,6 15 971 Köpknapp
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc..
-
10,7% 14,1% 4 583,9 22 201 Köpknapp
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis..
-
10,9% 14,1% 4 583,9 16 444 Köpknapp
Ethos Aktiefond
13,4% 12,0% 1 973,3 1 346 Köpknapp
Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H A..
-
4,6% 11,6% 10 953,7 15 337 Köpknapp
Fidelity Em Mkts A-DIST-EUR
11,1% 13,0% 53 937,6 16 287 Köpknapp
AMF Aktiefond Nordamerika PPM
8,4% 13,0% 2 826,5 3 558 Köpknapp
Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc..
11,4% 13,2% 38 258,5 9 215 Köpknapp
Fidelity Asia Focus Y-Acc-USD
9,6% 13,0% 21 656,4 9 383 Köpknapp
Fidelity American Growth Y-Acc-USD
8,0% 14,6% 7 241,9 9 215 Köpknapp
Fidelity World Y-Acc-EUR
9,4% 14,4% 32 472,5 9 047 Köpknapp
Fidelity France Y-Acc-EUR
2,3% 16,4% 862,4 9 383 Köpknapp
Fidelity Italy Y-Acc-EUR
6,6% 16,3% 3 356,0 9 299 Köpknapp
Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR
8,0% 13,8% 11 166,0 9 215 Köpknapp
Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc..
-
6,5% 12,6% 2 775,2 9 383 Köpknapp
Fidelity Japan Y-Acc-JPY
6,0% 13,6% 3 294,5 9 383 Köpknapp
Nordea 1 - European Corporate Bd BP..
-2,0% 6,5% 6 011,4 5 777 Köpknapp
Fidelity America Y-Acc-USD
3,3% 14,4% 31 960,7 9 047 Köpknapp
PriorNilsson Idea
-
4,4% 6,2% 2 274,0 14 009 Köpknapp
SEB US All Cap Fund C USD - Lux
10,4% 15,3% 4 010,6 13 250 Köpknapp
Danske Invest Danish Mortgage Bd A..
-
1,0% 6,8% 4 928,1 7 137 Köpknapp
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-U..
8,8% 13,2% 31 920,0 16 287 Köpknapp
Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD
6,6% 12,3% 10 507,0 16 366 Köpknapp
Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR
6,7% 12,5% 10 507,0 16 366 Köpknapp
Fidelity China Focus A-Acc-EUR
9,2% 15,6% 38 174,6 16 129 Köpknapp
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR
7,1% 13,4% 6 412,5 9 299 Köpknapp
Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR
7,0% 13,4% 6 412,5 16 208 Köpknapp
SEB Asset Selection C
-
0,0% 9,3% 8 165,1 17 931 Köpknapp
Danske FoF Investerum Global Growth..
4,4% 12,1% 150,2 25 297 Köpknapp
SEB Danish Mortgage Bond C EUR
-2,9% 6,3% 31 987,7 5 385 Köpknapp
Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc..
-2,2% 5,9% 24 492,3 4 793 Köpknapp
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR
13,0% 13,4% 6 238,1 11 044 Köpknapp
Nordea 1 - Global Climate & Envir E..
9,1% 14,2% 25 583,1 21 224 Köpknapp
Fidelity Global Cnsmr Inds Y-Acc-EUR
6,8% 13,2% 12 145,4 9 299 Köpknapp
Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD
-
-1,5% 8,9% 16 257,9 2 459 Köpknapp