Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Normanbelopp (fallande) - 4270 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Swedbank Humanfond
5,4% 13,6% 2 355,0
Skandia Idéer För Livet
8,9% 11,4% 814,9
Avanza Zero PPM
4,7% 14,0% 21 511,3
Nordnet Superfonden Sverige
6,2% 13,0% 2 694,9
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK
1,8% 13,8% 231,9 Köpknapp
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C X S..
1,8% 13,8% 231,9 Köpknapp
Nordnet Superfondet Norge
2,4% 15,0% 2 006,5
Nordnet Superrahasto Suomi
2,8% 14,3% 2 609,3
Nordnet Superfonden Danmark
11,0% 12,8% 968,6
Handelsbanken Pension 40 A12 SEK PPM
1,7% 3,4% 1 801,4
Handelsbanken Pension 50 A12 SEK PPM
3,5% 6,7% 13 135,3
Handelsbanken Pension 60 A12 SEK PPM
6,2% 11,6% 22 538,5
Handelsbanken Pension 70 A12 SEK PPM
7,4% 13,1% 16 382,1
Handelsbanken Pension 80 A12 SEK PPM
7,5% 13,0% 5 413,9
Penser Dynamic Allocation
-
- - - -
Handelsbanken Japan Tema A9 SEK
-
- - 4 810,8 -
Handelsbanken Kina Tema A9 SEK
-
- - 2 771,5 -
Carnegie Strategifond D
-
- - 18 027,5 -
Handelsbanken Realränta A9 SEK
-
- - 601,2 -
Handelsbanken Ränteavkastning A9 SEK
-
- - 13 032,8 -