Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Standardavvikelse 3 år (%) (fallande) - 4304 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Simplicity Norden B
-
- - 1 640,1 7 358
Kvartil Allokering Försiktig A
-
- - - 3 500
Penser Yield A
-
- - - 7 443
Penser Yield B
-
- - - 7 443