Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: PPM (fallande) - 4332 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
SPP Global Solutions A PPM
6,3% 12,2% 3 160,6 6 761
SPP FRN Företagsobligationsfond A PPM
0,9% 1,0% 9 512,9 2 796
PriorNilsson Sverige Aktiv A PPM
9,3% 10,9% 2 326,2 10 382 Köpknapp
C WorldWide Asia 1A PPM
8,3% 15,6% 7 723,7 15 813
Simplicity Global Corporate Bond A PPM
0,5% 1,7% 3 741,0 6 232
HållbMixA PPM
5,4% 8,7% 6 683,0 13 932
Tundra Sustainable Frontier Fund A.. PPM
9,3% 11,7% 1 277,4 21 149
Skandia Sverige Exponering PPM
11,7% 12,6% 3 823,1 2 235
Öhman Sverige Hållbar A PPM
8,2% 12,8% 2 897,8 11 291
Skandia Nordamerika Exponering PPM
6,8% 14,4% 4 195,1 2 235
Nordea Far East PPM
9,2% 14,2% 3 297,9 13 655 Köpknapp
Nordea Europe Fund PPM
10,7% 12,7% 721,2 12 845 Köpknapp
Evli Global B SEK PPM
13,7% 14,1% 1 966,2 13 655
Evli Euro Liquidity B SEK PPM
-
0,1% 0,6% 22 071,1 2 054
Lannebo Mixfond Offensiv PPM
-
9,9% 10,9% 1 540,9 12 181 Köpknapp
Evli Aktieindex B PPM
15,3% 14,0% 1 795,3 4 432
Länsförsäkringar Global Indexnära PPM
7,5% 12,5% 22 078,1 1 791
SEB Pensionsfond C SEK - Lux PPM
4,8% 6,7% 16 000,4 10 472 Köpknapp
Skandia Global Exponering A PPM
7,4% 12,7% 5 290,6 2 324
FIM Frontier B PPM
-1,0% 9,9% 734,0 16 050
SPP Aktiefond Stabil A PPM
4,4% 10,5% 4 301,3 6 247
Evli Emerging Markets Credit B PPM
0,1% 5,9% 1 847,7 6 686
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl PPM
-0,1% 1,2% 778,3 4 529
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux PPM
-
-0,2% 0,6% 17 578,9 5 358 Köpknapp
PriorNilsson Realinvest A PPM
11,2% 8,9% 1 981,6 13 655 Köpknapp
Pareto Global B PPM
15,4% 15,0% 4 830,7 13 655
Spiltan Högräntefond PPM
0,9% 0,9% 15 503,3 5 057
Ålandsbanken Euro Bond SEK PPM
0,0% 1,1% 3 675,0 4 661
Ålandsbanken Premium 50 SEK PPM
5,5% 7,5% 2 027,8 11 898
Tundra Vietnam A SEK PPM
1,9% 17,2% 436,7 21 450
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad In.. PPM
8,0% 12,1% 10 669,4 3 645
Nordea Generationsfond 90-tal PPM
8,3% 11,5% 1 126,7 4 187 Köpknapp
Coeli Nordisk Företagsobligation R.. PPM
-0,1% 1,1% 1 108,6 8 097
Handelsbanken Företagsobligation PPM
-0,3% 1,1% 6 962,5 6 362
Handelsbanken Kinafond PPM
7,8% 16,0% 2 550,0 15 734
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK PPM
3,6% 15,7% 4 071,4 12 845
AGCM Asia Growth RC SEK PPM
9,7% 17,2% 1 112,7 19 398
Coeli Global Selektiv R SEK PPM
8,4% 11,2% 5 228,4 15 829
East Capital Global Frontier Mkts A.. PPM
3,0% 9,7% 1 072,3 22 425
UB Europa REIT A PPM
10,9% 12,1% 591,3 11 126
UB Asia REIT Plus A PPM
0,9% 9,8% 989,8 16 429
UB Global REIT A PPM
7,2% 12,4% 967,3 12 682
UB EM Infra A PPM
4,2% 9,4% 761,6 17 869
UB Infra A PPM
3,9% 10,7% 701,1 12 601
SKAGEN m2 C PPM
7,5% 10,4% 2 002,2 12 845
UBS (Lux) ES Euro Countrs Inc€ P-acc PPM
7,5% 11,4% 6 804,9 14 218
Ålandsbanken Norden Aktie SEK PPM
9,7% 11,9% 1 561,3 12 030
SPP Grön Obligationsfond A PPM
-0,4% 0,8% 5 435,4 2 121
Holberg Triton A PPM
-
-2,5% 11,5% 619,5 16 838
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux PPM
-
-1,0% 1,1% 1 147,0 3 266 Köpknapp