Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Avkastning i år (%) (stigande) - 4270 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
BMO European Real Estate Scs A Acc..
-
5,8% 13,7% 2 755,5 15 098
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-E..
-
0,1% - 4 098,6 6 362 Köpknapp
Invesco Pan European Equity A EUR A..
2,9% 14,8% 16 791,8 16 602
Enter Cross Credit A PPM
0,6% 0,4% 616,8 4 661
Swedbank Robur Förbundsräntefond
-0,5% 1,5% - 758
Enter Cross Credit B
0,6% 0,4% 616,8 4 661
Danske Invest Euro HY Obl KL SEK h
-
2,2% 3,6% 7 947,7 7 586 Köpknapp
Ancoria/ Carnegie Småbolagsfond
-
13,1% 12,0% - 13 259
Norron Preserve R SEK
0,3% 0,5% 2 241,0 7 317
Lannebo Sverige Plus SEK F
-
- - 6 402,7 13 816 Köpknapp
Handelsbanken Företagsobligation PPM
0,1% 1,0% 7 526,0 6 362
Nordnet Räntefond Sverige
-0,5% 1,4% 189,3 1 237
Nordea 1 - European Cross Credit HB..
-
1,0% 3,0% 13 813,9 8 351 Köpknapp
Folksam LO Obligation
-0,4% 1,4% 7 456,9 2 054
Danske Invest Euro IG Corp Bd A NOKH
-
1,2% 7,2% 3 647,7 7 137 Köpknapp
XACT Obligation
-0,4% 1,4% 1 011,9 689
Handelsbanken Norge Index (A1 NOK)
-
3,9% - 1 322,1 2 678
Skandia Kapitalmarknadsfond PPM
-0,5% 1,5% 1 688,5 2 729
Öhman Obligationsfond A PPM
-0,5% 1,3% 1 410,8 895
Alfred Berg Income NOK
1,9% 6,8% 4 900,1 5 777
Nordea 1 - Unconstrained Bd USD H H..
-
0,5% 1,6% 668,7 9 299 Köpknapp
Handelsbanken Företagsobligfd B1 SEK
0,1% 1,0% 7 526,0 6 362
SEB Hållbarhetsfond Norden C EUR..
6,8% 14,6% 2 212,2 11 702 Köpknapp
Öhman Obligationsfond B
-0,5% 1,3% 1 410,8 895
SPP Grön Obligationsfond B
-
0,1% - 5 475,8 2 121
SPP Grön Obligationsfond A PPM
0,1% 0,8% 5 475,8 2 121
FIRST Høyrente
2,4% 7,9% 1 545,5 6 167
Handelsbanken Kreditt (A10 NOK)
-
2,0% - 3 609,2 1 374
CC Japan Income & Growth GBP Inc
-
3,5% 16,4% 9 371,6 9 299
GAMCO Intl SICAV All Cap Value A (E..
-
3,2% 14,5% - 17 698
Handelsbanken Långränta B1 SEK
-0,6% 1,8% 15 850,6 5 057
Handelsbanken Långränta Criteria PPM
-0,6% 1,8% 15 850,6 5 057
SEB FRN F H A Icke utdelande (SEK)
-
0,5% - 7 564,6 2 729 Köpknapp
Nordea 2 - High Yield ESG Bond HB S..
-
1,6% - 1 030,9 8 542 Köpknapp
HSBC GIF European Equity AC
2,1% 13,5% 705,4 15 654
Nordea 2 - High Yield ESG Bond HBC..
-
1,6% - 1 030,9 7 266 Köpknapp
Swedbank Robur Obligationsfond A SEK
-0,3% 1,4% 3 701,4 3 399
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
0,0% 1,1% 3 580,8 6 815
SEB Alternative Fixed Income C SEK..
-
-0,3% 1,6% 1 541,1 9 299 Köpknapp
Cicero Avkastningsfond A PPM
0,6% 0,6% 1 407,3 3 533
HSBC GIF Euroland Equity AC
0,9% 14,5% 5 497,1 15 654
Franklin Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR
6,9% 15,9% 2 514,5 15 496
Nordea Inst Ränte långaplac Sverige
-0,4% 1,5% 9 716,8 1 714 Köpknapp
Danske Invest SICAV Swedish Bond A
-0,4% 1,2% 1 706,4 7 137 Köpknapp
Öhman Grön Obligationsfond A
-
0,1% - 735,1 4 265
Nordea Private Banking Ränteportföl..
-0,3% 1,3% 4 962,1 1 374 Köpknapp
SEB Inst Obligationsfond SEK
-0,5% 1,3% 3 718,7 1 714 Köpknapp
SEB Inst Obligationsfond SEK utd
-0,5% 1,3% 3 718,7 1 714 Köpknapp
Öhman Grön Obligationsfond B
-
0,1% - 735,1 4 265
Nordea 1 - Flexible Fixed Income HB..
-
0,4% 1,8% 37 624,1 7 201 Köpknapp