Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: PPM (fallande) - 4306 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
BGF US Basic Value A2 PPM
4,6% 16,0% 5 469,1 15 416
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc PPM
-0,8% 21,1% 8 838,1 17 620
BGF World Financials A2 PPM
2,5% 19,1% 8 293,3 15 496
BGF Global Allocation A2 PPM
4,1% 9,9% 136 812,0 13 235
BGF Latin American A2 PPM
-5,3% 21,7% 11 015,2 17 464
BGF World Technology A2 PPM
2,3% 19,7% 14 808,2 15 496
BGF Euro-Markets A2 PPM
0,5% 13,7% 21 636,8 15 416
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc PPM
2,9% 14,0% 3 806,8 17 620
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P PPM
4,5% 17,3% 10 524,0 19 934
UBS (Lux) EF Health Care (USD) P PPM
3,8% 13,6% 1 353,0 17 620
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR.. PPM
1,5% 13,1% 6 128,7 15 734
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P PPM
-0,6% 18,0% 1 693,9 15 734
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc PPM
11,5% 20,1% 2 707,8 17 620
UBS (LUX) Equity - US Sust (USD) P.. PPM
4,1% 15,9% 708,1 14 539
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD PPM
7,9% 15,1% 3 304,9 15 654
BGF Emerging Europe A2 PPM
0,2% 13,8% 8 234,9 18 783
BGF Emerging Markets A2 PPM
2,2% 12,7% 14 813,1 15 734
BGF World Gold A2 PPM
13,4% 19,7% 42 057,0 17 386
Franklin Select US Equity A(acc)USD PPM
4,4% 15,0% 3 503,3 15 496
BGF World Mining A2 PPM
-0,7% 17,6% 44 869,2 17 386
UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P PPM
3,7% 15,7% 1 291,4 17 620
AS SICAV I Technology Eq A Acc USD PPM
6,5% 16,8% 2 059,4 16 366
AS SICAV I North Amer Eq A Acc USD PPM
5,9% 15,6% 1 567,0 14 378
AS SICAV I European Eq A Acc EUR PPM
1,2% 13,1% 2 123,1 14 378
AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY PPM
6,7% 13,6% 7 735,5 14 298
AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USD PPM
3,4% 7,7% 550,8 7 969
NN (L) Greater China Equity P Cap U.. PPM
5,2% 14,7% 1 433,4 16 050
NN (L) European Equity P Cap EUR PPM
1,6% 12,6% 1 882,4 13 655
NN (L) Japan Equity P Cap JPY PPM
6,9% 13,6% 2 057,7 13 735
NN (L) Asia Income P Cap USD PPM
2,7% 13,2% 2 083,6 16 050
NN (L) EURO Equity P Cap EUR PPM
2,8% 13,3% 4 187,9 13 655
Franklin US Opportunities A(acc)USD PPM
1,1% 15,9% 39 856,2 15 337
AS SICAV I SelEuro HYBd A Acc EUR PPM
2,1% 7,3% 9 565,5 9 487
AXA Rosenberg Glb Eq Alpha B USD Acc PPM
2,9% 14,2% 4 183,3 12 601
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD.. PPM
3,1% 16,0% 1 926,3 13 896
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc PPM
6,5% 13,0% 1 123,4 12 926
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY.. PPM
5,5% 13,9% 920,2 14 298
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $.. PPM
-2,3% 12,3% 1 424,0 12 764
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp B.. PPM
-1,6% 12,8% 1 901,8 14 619
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B E.. PPM
0,7% 12,8% 599,7 12 764
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD.. PPM
3,3% 15,6% 7 158,3 12 275
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq P Cap USD PPM
1,3% 20,0% 607,6 5 300
BL- Global Bond Opportunities B EUR.. PPM
-0,1% 6,0% 4 308,7 5 319
JPM Global Balanced A (acc) EUR PPM
1,6% 8,7% 27 136,5 12 322
JPM Japan Select Equity A (acc) JPY PPM
6,2% 12,6% 677,2 15 337
Carnegie Sverigefond A PPM
2,9% 13,8% 16 743,0 12 193
BGF US Flexible Equity A2 PPM
5,9% 16,2% 13 651,8 15 416
Aktie-Ansvar Avkastningsfond PPM
0,2% 0,3% 2 264,6 4 198
Aktie-Ansvar Sverige A PPM
1,6% 11,9% 1 913,7 12 845
AMF Balansfond PPM
1,3% 6,9% 22 422,9 3 117 Köpknapp