Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: PPM (fallande) - 4270 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
BGF US Basic Value A2 PPM
5,5% 15,3% 5 539,2 15 416
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc PPM
14,0% 20,5% 9 599,8 17 620
BGF World Financials A2 PPM
8,6% 17,8% 6 952,6 15 496
BGF Global Allocation A2 PPM
5,4% 9,6% 140 634,8 13 235
BGF Latin American A2 PPM
7,0% 20,3% 10 353,1 17 464
BGF World Technology A2 PPM
21,3% 20,0% 17 945,7 15 496
BGF Euro-Markets A2 PPM
8,1% 13,4% 19 934,9 15 416
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc PPM
8,2% 13,8% 8 769,7 17 620
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P PPM
11,5% 17,0% 12 387,1 19 934
UBS (Lux) EF Health Care (USD) P PPM
12,6% 13,7% 1 502,7 17 620
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR.. PPM
5,1% 12,9% 5 868,3 15 734
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P PPM
15,2% 17,9% 1 514,6 15 734
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc PPM
19,9% 20,1% 2 761,2 17 620
UBS (LUX) Equity - US Sust (USD) P.. PPM
12,9% 16,1% 726,4 14 539
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD PPM
3,4% 15,2% 3 118,4 15 654
BGF Emerging Europe A2 PPM
6,6% 13,4% 7 893,2 18 783
BGF Emerging Markets A2 PPM
9,8% 12,3% 7 933,0 15 734
BGF World Gold A2 PPM
6,2% 18,5% 50 438,6 17 386
Franklin Select US Equity A(acc)USD PPM
11,0% 14,6% 3 299,0 15 496
BGF World Mining A2 PPM
8,7% 17,2% 44 755,2 17 386
UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P PPM
5,7% 15,0% 1 356,0 17 620
AS SICAV I Technology Eq A Acc USD PPM
20,9% 16,8% 2 465,7 16 366
AS SICAV I North Amer Eq A Acc USD PPM
11,2% 15,2% 1 633,0 14 378
AS SICAV I European Eq A Acc EUR PPM
11,5% 13,1% 2 052,2 14 378
AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY PPM
4,8% 13,0% 7 219,8 14 298
AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USD PPM
0,6% 7,4% 398,7 7 969
NN (L) Greater China Equity P Cap U.. PPM
9,7% 14,2% 1 498,5 16 050
NN (L) European Equity P Cap EUR PPM
4,6% 12,6% 1 944,3 13 655
NN (L) Japan Equity P Cap JPY PPM
3,5% 13,4% 2 361,4 13 735
NN (L) Asia Income P Cap USD PPM
5,6% 12,8% 2 104,4 16 050
NN (L) EURO Equity P Cap EUR PPM
1,8% 13,1% 4 536,8 13 655
Franklin US Opportunities A(acc)USD PPM
12,1% 16,2% 40 396,6 15 337
AS SICAV I SelEuro HYBd A Acc EUR PPM
0,7% 7,1% 8 360,6 9 487
AXA Rosenberg Glb Eq Alpha B USD Acc PPM
7,6% 14,2% 4 386,4 12 601
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD.. PPM
6,1% 15,5% 1 845,8 13 896
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc PPM
4,7% 12,6% 1 095,5 12 926
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY.. PPM
1,9% 13,3% 899,5 14 298
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $.. PPM
5,7% 12,1% 1 350,2 12 764
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp B.. PPM
4,8% 12,8% 1 888,8 14 619
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B E.. PPM
4,4% 12,8% 627,7 12 764
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD.. PPM
9,6% 15,6% 6 933,8 12 275
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq P Cap USD PPM
-
6,9% 17,4% 1 569,1 5 300
BL- Global Bond Opportunities B EUR.. PPM
-1,8% 5,9% 4 181,9 5 319
JPM Global Balanced A (acc) EUR PPM
3,2% 8,6% 29 802,0 12 322
JPM Japan Select Equity A (acc) JPY PPM
3,2% 12,3% 692,6 15 337
Carnegie Sverigefond A PPM
5,9% 14,1% 18 975,5 12 193
BGF US Flexible Equity A2 PPM
7,5% 15,5% 14 204,2 15 416
Aktie-Ansvar Avkastningsfond PPM
0,3% 0,3% 2 137,1 4 198
Aktie-Ansvar Sverige A PPM
3,4% 11,9% 2 041,8 12 845
AMF Balansfond PPM
4,1% 6,9% 23 265,8 3 117 Köpknapp