Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: PPM (fallande) - 4291 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
BGF US Basic Value A2 PPM
-3,8% 16,0% 6 363,8 15 416
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc PPM
2,0% 21,1% 8 888,1 17 620
BGF World Financials A2 PPM
-4,7% 18,8% 9 474,4 15 496
BGF Global Allocation A2 PPM
1,2% 9,9% 143 384,4 13 235
BGF Latin American A2 PPM
2,4% 21,0% 11 383,4 17 464
BGF World Technology A2 PPM
2,0% 19,6% 15 849,3 15 496
BGF Euro-Markets A2 PPM
-3,4% 13,7% 22 976,4 15 416
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc PPM
-1,8% 14,0% 395,5 17 620
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P PPM
-2,0% 17,6% 10 245,5 19 934
UBS (Lux) EF Health Care (USD) P PPM
3,9% 13,9% 1 346,4 17 620
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR.. PPM
-1,9% 13,1% 5 920,9 15 734
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P PPM
-1,5% 17,9% 1 517,1 15 734
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc PPM
1,7% 20,0% 2 510,6 17 620
UBS (LUX) Equity - US Sust (USD) P.. PPM
-4,5% 15,6% 684,1 14 539
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD PPM
0,1% 15,2% 3 798,8 15 654
BGF Emerging Europe A2 PPM
1,5% 13,2% 8 498,4 18 783
BGF Emerging Markets A2 PPM
-1,5% 12,6% 16 238,8 15 734
BGF World Gold A2 PPM
34,5% 20,6% 39 888,9 17 386
Franklin Select US Equity A(acc)USD PPM
1,3% 15,0% 3 546,6 15 496
BGF World Mining A2 PPM
-0,5% 17,9% 48 122,7 17 386
UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P PPM
-0,3% 15,8% 1 350,2 17 620
AS SICAV I Technology Eq A Acc USD PPM
0,3% 16,8% 2 130,3 16 366
AS SICAV I North Amer Eq A Acc USD PPM
1,8% 15,6% 1 444,7 14 378
AS SICAV I European Eq A Acc EUR PPM
-0,2% 13,1% 1 946,4 14 378
AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY PPM
1,0% 13,6% 8 253,9 14 298
AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USD PPM
1,8% 7,7% 539,5 7 969
NN (L) Greater China Equity P Cap U.. PPM
-2,3% 14,8% 1 329,7 16 050
NN (L) European Equity P Cap EUR PPM
-3,6% 12,6% 1 813,8 13 655
NN (L) Japan Equity P Cap JPY PPM
-1,0% 13,6% 2 127,0 13 735
NN (L) Asia Income P Cap USD PPM
-0,5% 13,2% 2 006,9 16 050
NN (L) EURO Equity P Cap EUR PPM
-3,0% 13,3% 4 054,9 13 655
Franklin US Opportunities A(acc)USD PPM
1,7% 15,9% 39 920,1 15 337
AS SICAV I SelEuro HYBd A Acc EUR PPM
1,1% 7,4% 9 233,7 9 487
AXA Rosenberg Glb Eq Alpha B USD Acc PPM
-2,6% 14,2% 3 941,1 12 601
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD.. PPM
-4,9% 15,9% 1 870,7 13 896
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc PPM
-0,2% 13,0% 12 735,1 12 926
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY.. PPM
-0,4% 14,2% 884,5 14 298
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $.. PPM
-2,3% 12,0% 1 419,6 12 764
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp B.. PPM
-5,1% 12,6% 1 868,2 14 619
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B E.. PPM
-5,1% 12,8% 598,5 12 764
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD.. PPM
-0,6% 15,6% 751,7 12 275
Nordea Småbolagsfond Norden PPM
-2,6% 11,3% 16 878,7 13 655 Köpknapp
Nordea Nordic Fund PPM
-5,5% 10,6% 7 206,4 12 030 Köpknapp
Nordea Realräntefond PPM
2,4% 2,5% 1 816,3 4 397 Köpknapp
Nordea North America Fund PPM
-0,5% 14,8% 7 541,1 8 711 Köpknapp
NN (L) Latin America Equity P Cap U.. PPM
3,9% 19,9% 609,6 5 300
BL- Global Bond Opportunities B EUR.. PPM
0,9% 6,0% 4 236,5 5 319
JPM Global Balanced A (acc) EUR PPM
1,9% 8,7% 24 414,5 12 322
JPM Japan Select Equity A (acc) JPY PPM
-0,2% 12,6% 630,2 15 337
Carnegie Sverigefond A PPM
-3,1% 13,9% 16 631,1 12 193