Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: PPM (fallande) - 4303 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
BGF US Basic Value A2 PPM
2,3% 16,1% 5 631,1 15 416
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc PPM
-2,9% 21,2% 8 680,2 17 620
BGF World Financials A2 PPM
-1,5% 18,9% 7 971,6 15 496
BGF Global Allocation A2 PPM
4,5% 9,9% 136 992,6 13 235
BGF Latin American A2 PPM
-6,2% 21,7% 11 180,8 17 464
BGF World Technology A2 PPM
0,6% 20,1% 15 468,2 15 496
BGF Euro-Markets A2 PPM
2,1% 13,7% 22 017,2 15 416
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc PPM
0,7% 14,0% 5 763,3 17 620
UBS (Lux) EF Greater China (USD) P PPM
6,8% 17,4% 10 618,8 19 934
UBS (Lux) EF Health Care (USD) P PPM
0,9% 13,6% 1 358,1 17 620
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR.. PPM
2,5% 13,1% 5 734,8 15 734
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P PPM
-1,3% 18,2% 1 535,2 15 734
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc PPM
5,1% 20,1% 2 653,7 17 620
UBS (LUX) Equity - US Sust (USD) P.. PPM
-0,8% 16,0% 676,3 14 539
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD PPM
10,4% 15,4% 3 134,0 15 654
BGF Emerging Europe A2 PPM
-1,8% 13,9% 8 540,0 18 783
BGF Emerging Markets A2 PPM
2,4% 12,7% 15 787,1 15 734
BGF World Gold A2 PPM
6,2% 19,9% 45 189,3 17 386
Franklin Select US Equity A(acc)USD PPM
2,5% 15,0% 3 503,3 15 496
BGF World Mining A2 PPM
-4,1% 17,1% 48 668,6 17 386
UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P PPM
3,9% 15,7% 1 329,9 17 620
AS SICAV I Technology Eq A Acc USD PPM
4,1% 16,8% 2 132,2 16 366
AS SICAV I North Amer Eq A Acc USD PPM
2,3% 15,5% 1 497,0 14 378
AS SICAV I European Eq A Acc EUR PPM
2,6% 13,1% 2 085,3 14 378
AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY PPM
8,3% 13,7% 7 669,9 14 298
AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USD PPM
4,9% 7,7% 431,5 7 969
NN (L) Greater China Equity P Cap U.. PPM
4,7% 14,7% 1 455,5 16 050
NN (L) European Equity P Cap EUR PPM
3,3% 12,7% 1 869,9 13 655
NN (L) Japan Equity P Cap JPY PPM
6,7% 13,9% 1 967,6 13 735
NN (L) Asia Income P Cap USD PPM
1,7% 13,2% 2 080,2 16 050
NN (L) EURO Equity P Cap EUR PPM
4,1% 13,4% 4 302,8 13 655
Franklin US Opportunities A(acc)USD PPM
-1,4% 16,1% 39 856,2 15 337
AS SICAV I SelEuro HYBd A Acc EUR PPM
3,3% 7,4% 8 961,5 9 487
AXA Rosenberg Glb Eq Alpha B USD Acc PPM
2,6% 14,3% 4 037,4 12 601
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD.. PPM
3,7% 16,1% 1 884,6 13 896
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc PPM
6,0% 13,1% 1 152,4 12 926
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY.. PPM
5,5% 13,7% 903,6 14 298
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $.. PPM
-3,6% 12,3% 1 354,8 12 764
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp B.. PPM
-1,9% 12,8% 1 796,9 14 619
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B E.. PPM
3,0% 12,9% 590,5 12 764
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD.. PPM
2,0% 15,6% 6 778,6 12 275
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq P Cap USD PPM
0,9% 20,0% 627,5 5 300
BL- Global Bond Opportunities B EUR.. PPM
1,6% 6,1% 4 279,5 5 319
JPM Global Balanced A (acc) EUR PPM
2,1% 8,8% 27 136,5 12 322
JPM Japan Select Equity A (acc) JPY PPM
5,7% 12,7% 677,2 15 337
Carnegie Sverigefond A PPM
2,2% 13,9% 16 743,0 12 193
BGF US Flexible Equity A2 PPM
3,4% 16,2% 13 911,3 15 416
Aktie-Ansvar Avkastningsfond PPM
0,2% 0,3% 2 137,1 4 198
Aktie-Ansvar Sverige A PPM
-0,3% 12,0% 2 041,8 12 845
AMF Balansfond PPM
1,2% 6,9% 22 659,6 3 117 Köpknapp