Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare, sorterat på: Namn (fallande) - 4303 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Öhman Systematic Cross Asset A
-
-3,3% - 13,7 11 030
Öhman Sverige Marknad Hållbar B
-
2,2% - 1 419,5 2 854
Öhman Sverige Marknad Hållbar A
-
2,2% - 1 419,5 2 854
Öhman Sverige Hållbar B
1,1% 12,7% 2 863,1 11 291
Öhman Sverige Hållbar A PPM
1,1% 12,7% 2 863,1 11 291
Öhman Sverige Fokus D
-
0,3% - 830,8 9 215
Öhman Sverige Fokus B
-
- - 830,8 13 331
Öhman Sverige Fokus A
-
0,1% - 830,8 13 331
Öhman Sweden Micro Cap PPM
-4,7% 12,8% 3 714,9 13 169
Öhman Småbolagsfond B
-4,2% 12,7% 3 186,3 13 169
Öhman Småbolagsfond A PPM
-4,2% 12,7% 3 186,3 13 169
Öhman Räntefond Kompass Hållbar C
-
- - 2 270,9 2 189
Öhman Räntefond Kompass Hållbar B
-
0,8% - 2 270,9 4 198
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
0,8% 1,0% 2 270,9 4 198
Öhman Realräntefond B
0,2% 2,4% 1 148,6 3 533
Öhman Realräntefond A PPM
0,2% 2,5% 1 148,6 3 533
Öhman Obligationsfond SEK B
0,8% 1,3% 3 108,1 2 459
Öhman Obligationsfond SEK A
0,7% 1,3% 3 108,1 2 459
Öhman Obligationsfond B
0,7% 1,3% 1 394,5 895
Öhman Obligationsfond A PPM
0,7% 1,3% 1 394,5 895
Öhman Navigator B
-
1,8% - 183,3 11 756
Öhman Navigator A
-
1,8% - 183,3 11 756
Öhman Kort Ränta B
-
-0,2% - 1 275,6 758
Öhman Kort Ränta A PPM
-
-0,1% 0,1% 1 275,6 758
Öhman Grön Obligationsfond B
-
0,6% - 693,1 4 265
Öhman Grön Obligationsfond A
-
0,6% - 693,1 4 265
Öhman Global Marknad Hållbar B
-
5,5% - 4 014,0 3 821
Öhman Global Marknad Hållbar A
-
5,5% - 4 014,0 3 821
Öhman Global Hållbar B
-
2,8% - 13 839,5 11 291
Öhman Global Hållbar A PPM
2,9% 13,0% 13 839,5 11 291
Öhman Global Growth
0,3% 15,4% 542,9 15 654
Öhman Företagsobligationsfond B utd
0,6% 1,1% 3 544,7 6 815
Öhman Företagsobligationsfond A PPM
0,6% 1,1% 3 544,7 6 815
Öhman Företagsobligation Hållbar B
0,7% 0,9% 4 825,0 4 132
Öhman Företagsobligation Hållbar A
0,6% 0,9% 4 825,0 4 132
Öhman FRN Hållbar B
0,4% 0,6% 7 639,5 4 132
Öhman FRN Hållbar A PPM
0,4% 0,6% 7 639,5 4 132
Öhman Etisk Index USA B utdelande
5,0% 14,5% 4 574,4 5 818
Öhman Etisk Index USA A PPM
5,0% 14,4% 4 574,4 5 818
Öhman Etisk Index Sverige B utdelan..
2,1% 12,9% 3 746,7 4 345
Öhman Etisk Index Sverige A PPM
2,2% 12,8% 3 746,7 4 345
Öhman Etisk Index Pacific PPM
-0,4% 11,8% 1 246,1 6 076
Öhman Etisk Index Japan PPM
6,7% 12,5% 654,4 6 162
Öhman Etisk Index Europa PPM
5,2% 12,4% 1 613,9 5 990
Öhman Etisk Emerging Markets B
-
2,5% - 4 712,2 8 121
Öhman Etisk Emerging Markets A PPM
2,5% 14,1% 4 712,2 8 121
Ålandsbanken Premium 50 SEK Dreamsf..
-
0,7% - 1 992,1 8 296
Ålandsbanken Premium 50 SEK PPM
2,8% 7,5% 1 992,1 11 898
Ålandsbanken Premium 50 B
2,9% 9,2% 1 992,1 11 898
Ålandsbanken Premium 30 SEK
1,1% 5,4% 369,0 11 472