Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB, sorterat på: Morningstar Rating (fallande) - 3 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Aktiv Europa PPM
1,7% 11,3% 61,2 13 590
Affärsvärldenfonden A
-
13,8% 12,3% 47,1 12 275
Affärsvärldenfonden B PPM
-
12,9% 12,3% 47,1 19 014