Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB, sorterat på: Morningstar Rating (fallande) - 3 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Aktiv Europa PPM
7,2% 10,6% 73,8 13 590
Affärsvärldenfonden A
-
6,5% 12,8% 39,6 12 275
Affärsvärldenfonden B PPM
-
6,1% 12,8% 39,6 19 014