Fondlista

Sökning: alla fonder som är öppna för svenska småsparare hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB, sorterat på: Standardavvikelse 1 år (%) (fallande) - 3 fonder
FondnamnSortera kolumn PPMSortera kolumn Morningstar
Rating
Sortera kolumn
Avkastning Sortera kolumn
Risk Sortera kolumn
Fondförm.
(milj SEK)
Sortera kolumn
Norman-
belopp
Sortera kolumn
AnnonsSortera kolumn
Affärsvärldenfonden A
-
19,1% 12,6% 47,1 12 275
Affärsvärldenfonden B PPM
-
18,3% 12,6% 47,1 19 014
Aktiv Europa PPM
11,2% 8,7% 66,9 13 590