UBS (LUX) Equity - US Sust (USD) P Acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
216,56 USD
PPM-nummer
686626
Morningstar kategori
USA, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
LU0098995292
Fondens startdatum
1999-08-04
Jämförelseindex
Russell 1000 TR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,71%
Förvaltningskostnad
1,32%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
3,7%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Sonia Dobosz
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fondens tillgångar är huvudsakligen placerade i aktier i USA. Fondens investeringar är brett spridda på alla sektorer och placeringsstilar, och fondens positioner förvaltas aktivt. Portföljförvaltaren fördelar tillgångarna med hjälp av olika placeringsstilar: en del av fondens tillgångar placeras på grundval av fundamental analys, och andra delar enligt kvantitativa eller tillväxtorienterade placeringsstrategier (fokus på bolag med tillväxt över genomsnittet). I varje delportfölj bygger urvalet på en kombination av bästa möjliga riskfördelning och avkastningsmöjligheter.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka 0,0%
1 månad 7,1%
3 månader 9,4%
1 år 24,4%
10 år 273,6%
15 år 267,0%
Sedan årsskiftet 34,5%
Sedan start 156,1%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
26,2%
Finans
22,6%
Sjukvård
14,6%
Konsument, cyklisk
13,4%
Industri
10,9%
Övrigt
12,3%
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
98,4%
Kort ränta
1,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30