UBS (LUX) Equity - US Sust (USD) P Acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
231,78 USD
PPM-nummer
686626
Morningstar kategori
USA, mix bolag
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
LU0098995292
Fondens startdatum
1999-08-04
Jämförelseindex
Russell 1000 TR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,71%
Förvaltningskostnad
1,32%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
4,1%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Sonia Dobosz
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fondens tillgångar är huvudsakligen placerade i aktier i USA. Fondens investeringar är brett spridda på alla sektorer och placeringsstilar, och fondens positioner förvaltas aktivt. Portföljförvaltaren fördelar tillgångarna med hjälp av olika placeringsstilar: en del av fondens tillgångar placeras på grundval av fundamental analys, och andra delar enligt kvantitativa eller tillväxtorienterade placeringsstrategier (fokus på bolag med tillväxt över genomsnittet). I varje delportfölj bygger urvalet på en kombination av bästa möjliga riskfördelning och avkastningsmöjligheter.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,6%
1 vecka 1,4%
1 månad 3,6%
3 månader 11,8%
1 år 32,7%
10 år 270,4%
15 år 280,1%
Sedan årsskiftet 2,7%
Sedan start 170,0%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Teknik
25,7%
Finans
24,7%
Konsument, cyklisk
17,2%
Sjukvård
12,4%
Industri
10,0%
Kommunikation
5,6%
Övrigt
4,4%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
97,4%
Kort ränta
2,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30