BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
62,74 USD
PPM-nummer
159442
Morningstar kategori
Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-09-16
ISIN
LU0006061252
Fondens startdatum
1987-05-13
Jämförelseindex
MSCI Japan Small Cap NR JPY
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,85%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
5,1%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Hemsida
www.blackrock.com
Förvaltarens namn
Hiroki Takayama
Adress
6D route de Trèves
Telefon
+44 20 77433000
 
Placeringsinriktning
Fonden syftar till att maximera den totala avkastningen. Fonden investerar minst 70% av dess totala tillgångar i aktier i små och medelstora kapital företag med säte i eller utövar huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Små och medelstora företag anses företag som vid tidpunkten för köpet, utgör den nedre 40% av börsvärdet på japanska aktiemarknaden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka 1,7%
1 månad 5,9%
3 månader 6,3%
1 år -3,6%
10 år 155,2%
15 år 80,4%
Sedan årsskiftet 19,9%
Sedan start 867,9%
Kursdatum: 2019-09-16
Innehav
Japan
100,0%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Industri
24,5%
Teknik
22,5%
Konsument, cyklisk
11,0%
Råvaror
10,7%
Fastigheter
9,2%
Konsument, stabil
7,8%
Sjukvård
7,4%
Övrigt
6,9%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Aktier
96,8%
Kort ränta
3,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31