BGF Global Government Bond A2 USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
31,76 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - dollar globala obligationer, säkrade
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
LU0006061385
Fondens startdatum
1987-05-13
Jämförelseindex
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,98%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
1,0%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Hemsida
www.blackrock.com
Förvaltarens namn
Aidan Doyle
Adress
6D route de Trèves
Telefon
+44 20 77433000
 
Placeringsinriktning
Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper med fast avkastning. Dessa omfattar obligationer och penningmarknadsinstrument (t.ex. skuldförbindelser med korta löptider). Minst 70 procent av fondens totala tillgångar kommer att emitteras av regeringar, regeringsorgan och överstatliga organisationer (t.ex. Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling) och kommer att ha en hög kreditvärdering (dvs. uppfylla en särskild nivå vad gäller kreditvärdighet) vid tidpunkten för köpet. Återstoden kan omfatta investeringar med en förhållandevis låg kreditvärdering eller som saknar värdering.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,5%
1 månad 3,5%
3 månader 3,6%
1 år 14,2%
10 år 93,4%
15 år 141,8%
Sedan årsskiftet 7,0%
Sedan start 688,9%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
101,9%
Övrigt
0,2%
Aktier
0,0%
Kort ränta
-2,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31