SEB Europafond Småbolag D EUR - Lux utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
358,88 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, småbolag
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU0099984899
Fondens startdatum
1999-05-08
Jämförelseindex
MSCI Europe Small Cap NR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,56%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
5,2%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Anders Knudsen
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som har ett börsvärde under 2 miljarder euro (vid tidpunkten för investeringstillfället). Teamet placerar i bolag i Västeuropa och högst 5 procent av fondens tillgångar placeras i Östeuropa. Det teoretiska investeringsuniverset består av cirka 7000 europeiska bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivat.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka 0,6%
1 månad 5,6%
3 månader 14,0%
1 år 33,6%
10 år 282,8%
15 år 522,2%
Sedan årsskiftet 4,7%
Sedan start 397,5%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
83,7%
Sverige
14,3%
Övrigt
2,0%
Totalt är 97,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
33,1%
Konsument, cyklisk
17,0%
Sjukvård
15,0%
Finans
10,4%
Industri
9,7%
Konsument, stabil
5,5%
Övrigt
9,4%
Totalt är 97,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
97,2%
Kort ränta
2,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31