SEB Green Bond D EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
52,43 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - globala obligationer
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
LU0041441808
Fondens startdatum
1989-12-05
Jämförelseindex
BBgBarc Global Aggregate TR USD
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,48%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Marianne Gut
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Vi investerar globalt i gröna obligationer utgivna av internationella organisationer, företag, kommuner med flera. Gröna obligationer är obligationer med uttalade hållbarhetsteman som har en positiv inverkan på miljö och klimat. Det kan exempelvis handla om projekt eller verksamheter som har en direkt eller indirekt positiv påverkan på miljön och/eller klimatet såsom vindkraftverk, vattenreningsverk, rena transporter, hållbart jordbruk och effektiv avfallshantering. Vi investerar inte i företag som tillverkar eller säljer kontroversiella vapen. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan och har möjlighet att utnyttja derivat. Upp till 100 procent av fondens tillgångar får investeras i olika överlåtbara räntebärande värdepapper om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fondens prospekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,3%
1 månad 1,3%
3 månader -2,9%
1 år 4,3%
10 år 30,5%
15 år 58,9%
Sedan årsskiftet 0,7%
Sedan start 100,6%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 14,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
100,0%
Totalt är 14,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
109,0%
Aktier
18,8%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-27,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31