Enter Cross Credit A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 037,51 SEK
PPM-nummer
134593
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-11-15
ISIN
SE0000813933
Fondens startdatum
1999-11-30
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,69%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,4%
Sharpe Ratio 3 år
3,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Enter Fonder AB
Hemsida
www.enterfonder.se
Förvaltarens namn
Gustaf Tegell
Adress
Box 7415
103 91 Stockholm
Stockholm
Telefon
+46 8 7905700
 
Placeringsinriktning
Enter Cross Credit är en fond med hållbar inriktning och äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Enter Cross Credit investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi identifierar möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande. Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i svenska företagsobligationer och företagscertifikat emitterade i svenska kronor med en bedömd kreditrating mellan Investment Grade och High Yield. Fondens bedömda genomsnittliga kreditrating är Investment Grade eller högre. Fondens ränteduration får inte överstiga två år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,2%
3 månader 0,6%
1 år 1,4%
10 år 11,0%
15 år 27,8%
Sedan årsskiftet 1,8%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-11-15
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
99,6%
Kort ränta
0,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31