Swedbank Robur Ethica Obligation Utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
116,89 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0000543027
Fondens startdatum
1995-11-30
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,30%
Förvaltningskostnad
0,65%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,2%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Thomas Bäck
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Ethica Obligation Utd placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden får använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan två och nio år. Fonden lämnar utdelning i mars-maj varje år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,3%
1 månad 0,7%
3 månader 0,3%
1 år 1,2%
10 år 28,4%
15 år 56,5%
Sedan årsskiftet 0,8%
Sedan start 210,1%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
122,6%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-22,6%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31