Swedbank Robur Räntefond Kort

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
100,90 SEK
PPM-nummer
717611
Morningstar kategori
Ränte - SEK kort löptid
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0000543043
Fondens startdatum
1987-03-23
Jämförelseindex
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,10%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
0,1%
Informationskvot 3 år
1,8
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Sofia Holma
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden placerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner, statligt- och kommunalt helägda bolag samt företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara högst ett år. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader -0,1%
1 år -0,1%
10 år 5,1%
15 år 19,4%
Sedan årsskiftet 0,0%
Sedan start 361,8%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
71,2%
Kort ränta
28,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31