Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
112,25 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0000542995
Fondens startdatum
1995-11-30
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,30%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,2%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Thomas Bäck
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Talenten Räntefond MEGA är en obligationsfond som främst placerar i statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer som har hög kreditvärdighet. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer Svenska kyrkans finanspolicy och har därmed hållbarhetskriterier. Fonden väljer de värdepappersutgivare som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort utgivare som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Andelsklass B lämnar utdelning i mars-maj varje år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,3%
1 månad 0,7%
3 månader 0,3%
1 år 1,2%
10 år 27,3%
15 år 54,8%
Sedan årsskiftet 0,8%
Sedan start 122,3%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
117,4%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-17,4%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31