SPP Korträntefond

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
117,93 SEK
PPM-nummer
442897
Morningstar kategori
Ränte - SEK kort löptid
Senaste kursdatum
2019-12-06
ISIN
SE0000522500
Fondens startdatum
1996-01-12
Jämförelseindex
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,21%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,1%
Sharpe Ratio 3 år
3,2
Tracking Error 3 år %
0,1%
Informationskvot 3 år
3,9
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Andreas Hälldahl
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Korträntefond är en aktivt förvaltad korträntefond som placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden, durationen, är på högst ett år och fonden investerar endast i värdepapper med utgivare som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, lägst S&P BBB- eller motsvarande. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt/folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader 0,0%
1 år 0,1%
10 år 8,6%
15 år 23,1%
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start 74,7%
Kursdatum: 2019-12-06
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
97,6%
Kort ränta
2,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31