XACT OMXS30

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
221,74 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
SE0000693293
Fondens startdatum
2000-10-30
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,10%
Förvaltningskostnad
0,10%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
14,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
1,4%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Xact Kapitalförvaltning AB
Hemsida
www.xact.se
Förvaltarens namn
Anders Dolata
Adress
Blasieholmstorg 12
Telefon
+46 (0)8 701 40 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond som följer OMXS30™ index för Stockholmsbörsen. Fondens medel placeras i fondpapper som ingår i OMXS30™ index. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av OMXS30™ index och därigenom uppnå en värdetillväxt, som motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden kan placera i derivatinstrument, bl.a OTC-derivat, med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Med effektivisering av förvaltning avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att skydda värdet av fondens underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande åtgärder i syfte att upprätthålla fondens placeringsinriktning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,6%
1 vecka -5,8%
1 månad -2,4%
3 månader 1,5%
1 år 15,7%
10 år 165,3%
15 år 275,0%
Sedan årsskiftet -0,2%
Sedan start 179,6%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Sverige
91,1%
Västeuropa exkl Sverige
8,9%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
37,1%
Finans
23,1%
Teknik
11,4%
Konsument, cyklisk
8,2%
Konsument, stabil
6,8%
Kommunikation
6,3%
Övrigt
7,1%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
100,0%
Kort ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31