XACT OMXS30

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
209,34 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
SE0000693293
Fondens startdatum
2000-10-30
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,10%
Förvaltningskostnad
0,10%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
13,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
1,5%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Xact Kapitalförvaltning AB
Hemsida
www.xact.se
Förvaltarens namn
Anders Dolata
Adress
Blasieholmstorg 12
Telefon
+46 (0)8 701 40 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond som följer OMXS30™ index för Stockholmsbörsen. Fondens medel placeras i fondpapper som ingår i OMXS30™ index. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av OMXS30™ index och därigenom uppnå en värdetillväxt, som motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden kan placera i derivatinstrument, bl.a OTC-derivat, med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Med effektivisering av förvaltning avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att skydda värdet av fondens underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande åtgärder i syfte att upprätthålla fondens placeringsinriktning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 3,6%
1 månad 1,4%
3 månader 2,9%
1 år 11,9%
10 år 153,9%
15 år 281,7%
Sedan årsskiftet 23,0%
Sedan start 164,0%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Sverige
91,2%
Västeuropa exkl Sverige
8,8%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
35,3%
Finans
23,8%
Teknik
12,1%
Konsument, cyklisk
8,2%
Kommunikation
7,2%
Konsument, stabil
6,4%
Övrigt
7,1%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30