UBS (Lux) BS EUR Corp € P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
16,00 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
LU0162626096
Fondens startdatum
2003-04-11
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,21%
Förvaltningskostnad
0,91%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
0,5%
Informationskvot 3 år
-1,7
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Leonardo Brenna
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i företagsobligationer i "investment grade"-kategorin denominerade i euro. Löptiden för fondportföljens investeringar förvaltas aktivt (se uppgift om återstående löptid).- Spridning över olika sektorer och kreditbetygsnivåer eftersträvas särskilt.- Investeringsmålet består i att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn till utvecklingen på marknaden för företagsobligationer denominerade i euro. Fonden passar för investerare som vill få attraktiv avkastning genom att placera i en brett diversifierad portfölj med företagsobligationer denominerade i euro.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 1,0%
1 månad 1,0%
3 månader 0,1%
1 år 5,0%
10 år 45,8%
15 år 67,6%
Sedan årsskiftet 1,7%
Sedan start 84,7%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
96,1%
Övrigt
2,0%
Kort ränta
1,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31