Storebrand Global Value A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
4 022,34 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, värdebolag
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
NO0008000973
Fondens startdatum
1997-11-05
Jämförelseindex
MSCI ACWI Value NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,75%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
5,5%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
Hemsida
www.storebrand.no/fondene
Förvaltarens namn
Lars Sørensen
Adress
Professor Kohts vei 9
Postboks 484
Telefon
+47 (0) 22 31 50 50
 
Placeringsinriktning
Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvaltning och investerar normalt i 60-90 bolag. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera och välja ut företag baserat på ett förutbestämt antal fundamentala indikatorer och kriterier som utmärker value bolag. Förvaltningens målsättning är att skapa långsiktig avkastning som överstiger genom¬snittet på de marknader som fonden placerar på. Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,4%
1 månad 0,0%
3 månader 2,2%
1 år 8,6%
10 år 193,0%
15 år 172,7%
Sedan årsskiftet 1,9%
Sedan start 296,8%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Nordamerika
68,0%
Västeuropa exkl Sverige
19,6%
Japan
9,9%
Övrigt
2,5%
Totalt är 98,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
15,8%
Finans
15,3%
Sjukvård
14,4%
Industri
12,1%
Konsument, cyklisk
10,5%
Kommunikation
7,9%
Konsument, stabil
7,5%
Fastigheter
5,7%
Övrigt
10,9%
Totalt är 98,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,8%
Kort ränta
1,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31