DWS Invest Convertibles LC

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
170,28 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Senaste kursdatum
2019-11-21
ISIN
LU0179219752
Fondens startdatum
2004-01-12
Jämförelseindex
TReuters Global Hedged CB TR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,29%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
2,1%
Informationskvot 3 år
-2,0
   
Fondbolag
DWS Investment S.A.
Hemsida
www.dws.lu
Förvaltarens namn
Christian Hille
Adress
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
Telefon
+352 42101-1
 
Placeringsinriktning
Målet med investeringspolicyn är att generera en avkastning som ligger över riktlinjens genomsnitt i euro. För att uppnå detta investerar fonden globalt i konvertibla obligationer och obligationer med täckningsrätt från inhemska och utländska utfärdare utställda i eller säkrade mot euron. Valet av enskilda investeringar sker efter fondförvaltarens bedömning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är SEK. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,2%
1 månad 0,5%
3 månader 0,2%
1 år 9,0%
10 år 47,8%
15 år 106,5%
Sedan årsskiftet 12,5%
Sedan start 99,5%
Kursdatum: 2019-11-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Övrigt
94,0%
Lång ränta
3,2%
Kort ränta
2,6%
Aktier
0,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30