DWS Invest Convertibles LC

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
177,30 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0179219752
Fondens startdatum
2004-01-12
Jämförelseindex
TReuters Global Hedged CB TR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,29%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
2,2%
Informationskvot 3 år
-2,1
   
Fondbolag
DWS Investment S.A.
Hemsida
www.dws.lu
Förvaltarens namn
Christian Hille
Adress
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
Telefon
+352 42101-1
 
Placeringsinriktning
Målet med investeringspolicyn är att generera en avkastning som ligger över riktlinjens genomsnitt i euro. För att uppnå detta investerar fonden globalt i konvertibla obligationer och obligationer med täckningsrätt från inhemska och utländska utfärdare utställda i eller säkrade mot euron. Valet av enskilda investeringar sker efter fondförvaltarens bedömning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är SEK. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,2%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,7%
3 månader 3,0%
1 år 5,2%
10 år 53,0%
15 år 109,3%
Sedan årsskiftet 3,0%
Sedan start 105,4%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Övrigt
93,0%
Kort ränta
5,2%
Lång ränta
1,7%
Aktier
0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31