Alfred Berg Obligationsfd Plus Hållbar A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 048,41 SEK
PPM-nummer
554691
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
SE0000709313
Fondens startdatum
1994-05-09
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
0,5%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Hemsida
www.alfredberg.se
Förvaltarens namn
Dan Falkeborn
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
Telefon
+46 8 56234700
 
Placeringsinriktning
Alfred Berg Obligationsfond Plus är en bred räntefond som främst placerar i svenska räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens placeringar är inte bundna till någon i förväg bestämd genomsnittlig löptid utan kan variera över tiden. Placeringar kan således ske i såväl lång- som kortfristiga räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument och bestäms av den placeringsinriktning som fondbolaget vid var tid finner vara mest lämplig.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,2%
1 månad -0,9%
3 månader 0,7%
1 år 4,7%
10 år 37,6%
15 år 73,6%
Sedan årsskiftet 3,9%
Sedan start 239,3%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
99,4%
Kort ränta
0,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31