Alfred Berg Ränteallokering Plus

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 041,21 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-09-23
ISIN
SE0000709362
Fondens startdatum
1992-02-07
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,76%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Hemsida
www.alfredberg.se
Förvaltarens namn
Stefan Larsson
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
Telefon
+46 8 56234700
 
Placeringsinriktning
Alfred Berg Ränteallokering Plus är en aktivt förvaltad räntefond. Fondens medel skall placeras i syfte att erhålla en god kapitaltillväxt. Fonden förvaltas med ett aktivt risktagande baserat på en fundamental analys. Den aktiva riskexponeringen sker genom att positioner tas i duration, räntekurva, krediter och val av överlåtbara värdepapper. Durationen för fondens samtliga placeringar ska uppgå till mellan -5 år och +10 år. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Innehaven ska vara utgivna av stater, bostadsinstitut och företag. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,1%
1 månad 0,6%
3 månader 1,0%
1 år 0,9%
10 år 22,0%
15 år 51,6%
Sedan årsskiftet 2,5%
Sedan start 298,8%
Kursdatum: 2019-09-23
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
80,6%
Övrigt
9,9%
Kort ränta
9,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31