Alfred Berg Ryssland

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
641,85 SEK
PPM-nummer
671982
Morningstar kategori
Ryssland
Senaste kursdatum
2019-09-23
ISIN
SE0000709297
Fondens startdatum
1998-04-23
Jämförelseindex
MSCI Russia NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,54%
Förvaltningskostnad
2,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
5,8%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Hemsida
www.alfredberg.se
Förvaltarens namn
Dan Fredrikson
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
Telefon
+46 8 56234700
 
Placeringsinriktning
Alfred Berg Ryssland är en aktiefond som främst investerar i den ryska aktiemarknaden. Den ryska marknaden kännetecknas av ett stort antal företag inom olje-och gassektorn som är en känd tillväxtmarknad. Fonden placerar i värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Fonden får använda derivat som ett led i att effektivisera portföljförvaltningen och att minska kostnader och risker. Fondens mål är att uppnå en god kapitaltillväxt inom en tidslinje över 7 till 9 år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka -1,0%
1 månad 6,3%
3 månader 1,7%
1 år 25,9%
10 år 114,1%
15 år 232,6%
Sedan årsskiftet 35,2%
Sedan start 541,9%
Kursdatum: 2019-09-23
Innehav
Östeuropa
88,5%
Västeuropa exkl Sverige
10,7%
Övrigt
0,8%
Totalt är 97,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Energi
29,1%
Råvaror
20,7%
Finans
19,1%
Allmännyttigt
8,6%
Konsument, stabil
7,0%
Övrigt
15,5%
Totalt är 97,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
97,3%
Kort ränta
2,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31