Swedbank Robur Ny Teknik A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
889,98 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, ny teknik
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
SE0000709123
Fondens startdatum
1996-11-11
Jämförelseindex
MSCI World/Information Tech NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,25%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
12,3%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Henrik Nyblom
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden kan placera upp till 40 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,4%
1 månad 4,2%
3 månader 5,2%
1 år 18,8%
10 år 642,4%
15 år 798,7%
Sedan årsskiftet 24,0%
Sedan start 839,8%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Sverige
64,1%
Västeuropa exkl Sverige
20,8%
Östeuropa
7,0%
Övrigt
8,2%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
61,6%
Sjukvård
23,9%
Konsument, cyklisk
10,1%
Övrigt
4,4%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30