Lärarfond 59+

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
16,04 SEK
PPM-nummer
981175
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
SE0001112731
Fondens startdatum
1999-04-08
Jämförelseindex
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,60%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
3,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,8%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Tobias Övelius
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i svenska och globala aktier samt i svenska räntebärande värdepapper och har en hållbar inriktning. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,4%
1 månad -0,1%
3 månader 0,9%
1 år 4,2%
10 år 52,3%
15 år 103,9%
Sedan årsskiftet 7,2%
Sedan start 140,2%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Sverige
49,2%
Nordamerika
20,1%
Västeuropa exkl Sverige
19,6%
Övrigt
11,0%
Totalt är 24,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
20,9%
Industri
17,3%
Finans
13,5%
Konsument, cyklisk
11,5%
Sjukvård
10,9%
Kommunikation
9,6%
Råvaror
7,2%
Konsument, stabil
7,0%
Övrigt
2,0%
Totalt är 24,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
69,2%
Aktier
24,9%
Kort ränta
5,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30