Skandia Världsnaturfonden

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
203,24 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
SE0000432742
Fondens startdatum
1988-06-01
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,41%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
5,7%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Stephanie Göthman
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Världsnaturfonden är en hållbar fond med inriktning mot svenska aktier.Fonden är en matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar & har exponering mot huvudsakligen bolag på Stockholmsbörsen,men även upp till tio procent av fondens värde mot aktiemarknaderna i Danmark,Finland & Norge.Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen.Fonden har hållbarhetsfokus & investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och samhälle,Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer,utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen eller genmodifierade grödor.Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk & har en restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag.Två procent av Skandia Världsnaturfondens värde tillfaller årligen Världsnaturfonden WWF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka 1,6%
1 månad 3,0%
3 månader 11,8%
1 år 30,7%
10 år 170,4%
15 år 324,6%
Sedan årsskiftet 2,8%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Sverige
89,1%
Västeuropa exkl Sverige
10,9%
Totalt är 99,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
41,0%
Teknik
15,7%
Finans
10,9%
Fastigheter
7,1%
Kommunikation
7,0%
Råvaror
6,1%
Övrigt
12,2%
Totalt är 99,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,4%
Kort ränta
0,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31