Evli Corporate Bond B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
258,40 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
FI0008801097
Fondens startdatum
1999-09-14
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,85%
Förvaltningskostnad
0,85%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,1%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Hemsida
www.evli.com/fonder
Förvaltarens namn
Mikael Lundström
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Corporate Bond är en långräntefond som i första hand investerar i obligationer utfärdade i euro av europeiska företag. Fonden kan även placera i obligationer emitterade av en medlemsstat i OECD eller av icke-europeiska företag med hemort i en sådan stat. Fonden placerar i företagsobligationer med både högre betyg (Investment Grade) och lägre (High Yield), så att portföljens genomsnittliga kreditbetyg är minst BBB– eller motsvarande. I neutralt marknadsläge är fondens målsättning att investera kapitalet till 75 procent i obligationer klassade som Investment Grade och till 25 procent i obligationer klassade som High Yield. Om fonden investerar i obligationer emitterade i annan valuta än euro, valutasäkras dessa med hjälp av riskfria valutaderivat.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,5%
1 månad 1,6%
3 månader -1,8%
1 år 9,0%
10 år 57,6%
15 år 111,0%
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start 217,1%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
91,4%
Övrigt
5,1%
Kort ränta
3,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31