Folksam LO Obligation

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
140,58 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2019-10-21
ISIN
SE0000540601
Fondens startdatum
1999-03-18
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,30%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,3%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
Swedbank Robur AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Thomas Bäck
Adress
Malmskillnadsgatan 32
Telefon
08-5859 2400
 
Placeringsinriktning
Folksam LO Obligation är en obligationsfond som främst placerar i statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer som har hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan två och tio år. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden vänder sig främst till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och Folksam LO:s etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,4%
1 månad -0,5%
3 månader -0,1%
1 år 2,6%
10 år 32,2%
15 år 61,3%
Sedan årsskiftet 2,1%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-10-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
88,0%
Kort ränta
11,6%
Övrigt
0,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30