Folksam LO Sverige

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
380,16 SEK
PPM-nummer
976928
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0000540593
Fondens startdatum
1999-03-18
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
2,4%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
Swedbank Robur AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Ian Raftell
Adress
Malmskillnadsgatan 32
Telefon
08-5859 2400
 
Placeringsinriktning
Folksam LO Sverige placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag. Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden vänder sig främst till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och Folksam LO:s etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 2,1%
1 månad 1,5%
3 månader 4,9%
1 år 12,6%
10 år 187,5%
15 år 349,1%
Sedan årsskiftet 22,7%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Sverige
86,7%
Västeuropa exkl Sverige
12,6%
Övrigt
0,8%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
36,2%
Finans
18,8%
Sjukvård
9,3%
Teknik
9,1%
Råvaror
7,4%
Konsument, cyklisk
7,4%
Övrigt
11,8%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30