Folksam LO Världen

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
196,80 SEK
PPM-nummer
941096
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0000540627
Fondens startdatum
1999-03-18
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
3,1%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
Swedbank Robur AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Per Solvin
Adress
Malmskillnadsgatan 32
Telefon
08-5859 2400
 
Placeringsinriktning
Folksam LO Världen placerar i aktier över hela världen i företag inom olika branscher. Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden vänder sig främst till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och Folksam LO:s etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka -0,8%
1 månad -0,6%
3 månader 1,9%
1 år 14,5%
10 år 195,5%
15 år 238,7%
Sedan årsskiftet 26,1%
Sedan start 142,3%
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Nordamerika
62,7%
Västeuropa exkl Sverige
21,8%
Japan
13,3%
Övrigt
2,3%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
20,8%
Finans
20,5%
Konsument, cyklisk
14,2%
Sjukvård
11,7%
Konsument, stabil
7,3%
Industri
7,2%
Råvaror
6,8%
Övrigt
11,4%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30