Folksam LO Västfonden

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
474,84 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
SE0000540619
Fondens startdatum
1999-03-18
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,0%
Informationskvot 3 år
0,9
   
Fondbolag
Swedbank Robur AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Ian Raftell
Adress
Malmskillnadsgatan 32
Telefon
08-5859 2400
 
Placeringsinriktning
Folksam LO Västfonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag. En del av fondförmögenheten (10 till 30 procent) placeras i företag med stark förankring i Västra Götalands och Hallands län (Västsverige). Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden vänder sig främst till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och Folksam LO:s etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka 1,2%
1 månad 3,9%
3 månader 11,2%
1 år 27,8%
10 år 226,4%
15 år 392,7%
Sedan årsskiftet 7,1%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Sverige
87,2%
Västeuropa exkl Sverige
12,1%
Övrigt
0,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
35,3%
Finans
16,2%
Teknik
13,3%
Sjukvård
8,0%
Konsument, cyklisk
6,7%
Råvaror
6,4%
Fastigheter
6,4%
Övrigt
7,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31