Folksam LO Västfonden

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
401,87 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-10-14
ISIN
SE0000540619
Fondens startdatum
1999-03-18
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
2,8%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
Swedbank Robur AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Ian Raftell
Adress
Malmskillnadsgatan 32
Telefon
08-5859 2400
 
Placeringsinriktning
Folksam LO Västfonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag. En del av fondförmögenheten (10 till 30 procent) placeras i företag med stark förankring i Västra Götalands och Hallands län (Västsverige). Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden vänder sig främst till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och Folksam LO:s etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 2,7%
1 månad -0,3%
3 månader 1,0%
1 år 11,3%
10 år 188,3%
15 år 362,7%
Sedan årsskiftet 21,4%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-10-14
Innehav
Sverige
87,4%
Västeuropa exkl Sverige
11,9%
Övrigt
0,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
32,5%
Finans
17,4%
Teknik
13,7%
Sjukvård
8,7%
Råvaror
7,2%
Konsument, cyklisk
7,0%
Fastigheter
6,4%
Övrigt
7,1%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30