Handelsbanken Europa Tema (A1 SEK)

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
436,11 SEK
PPM-nummer
362020
Morningstar kategori
Europa, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0000396574
Fondens startdatum
1989-04-28
Jämförelseindex
MSCI Europe NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,4%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Per Andersson
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i aktier på den europeiska marknaden. Fonden har även möjlighet att placera maximalt 10% i värdepapper utgivna av bolag utanför Europa. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,8%
1 vecka 0,1%
1 månad 1,8%
3 månader 1,9%
1 år 12,8%
10 år 86,6%
15 år 142,4%
Sedan årsskiftet 24,0%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
95,2%
Övrigt
4,8%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
20,9%
Sjukvård
19,9%
Industri
15,9%
Konsument, stabil
13,2%
Teknik
10,1%
Råvaror
5,9%
Konsument, cyklisk
5,6%
Övrigt
8,4%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
98,1%
Kort ränta
1,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30