KPA Etisk Aktiefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
427,23 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global & Sverige
Senaste kursdatum
2020-02-26
ISIN
SE0000885105
Fondens startdatum
1999-03-01
Jämförelseindex
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
2,8%
Informationskvot 3 år
0,6
   
Fondbolag
Swedbank Robur AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Jacob Gemmel
Adress
Malmskillnadsgatan 32
Telefon
08-5859 2400
 
Placeringsinriktning
KPA Etisk Aktiefond placerar i svenska och utländska bolag. Normalt placeras 50 procent i svenska bolag och 50 procent i utländska bolag. Placeringarna ska vara spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och KPA Pensions etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i informationsbroschyren. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,1%
1 vecka -6,3%
1 månad -2,7%
3 månader 2,4%
1 år 17,0%
10 år 206,1%
15 år 292,6%
Sedan årsskiftet 1,4%
Sedan start 504,3%
Kursdatum: 2020-02-26
Innehav
Sverige
42,7%
Nordamerika
32,4%
Västeuropa exkl Sverige
17,7%
Övrigt
7,2%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
22,1%
Teknik
18,3%
Finans
14,1%
Sjukvård
11,8%
Konsument, cyklisk
8,9%
Råvaror
7,8%
Kommunikation
7,4%
Konsument, stabil
5,2%
Övrigt
4,3%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31