KPA Etisk Aktiefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
398,64 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global & Sverige
Senaste kursdatum
2019-10-11
ISIN
SE0000885105
Fondens startdatum
1999-03-01
Jämförelseindex
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,8%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Swedbank Robur AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Jacob Gemmel
Adress
Malmskillnadsgatan 32
Telefon
08-5859 2400
 
Placeringsinriktning
KPA Etisk Aktiefond placerar i svenska och utländska bolag. Normalt placeras 50 procent i svenska bolag och 50 procent i utländska bolag. Placeringarna ska vara spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och KPA Pensions etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i informationsbroschyren. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,5%
1 vecka 2,4%
1 månad 1,0%
3 månader 2,5%
1 år 14,0%
10 år 193,6%
15 år 294,8%
Sedan årsskiftet 23,8%
Sedan start 463,8%
Kursdatum: 2019-10-11
Innehav
Sverige
44,3%
Nordamerika
32,2%
Västeuropa exkl Sverige
18,1%
Övrigt
5,4%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
22,5%
Industri
21,0%
Finans
15,7%
Sjukvård
10,9%
Konsument, cyklisk
10,2%
Råvaror
7,8%
Konsument, stabil
5,4%
Övrigt
6,5%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30