Lannebo Likviditetsfond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
115,86 SEK
PPM-nummer
478313
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0000865768
Fondens startdatum
2001-11-12
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,20%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,3%
Sharpe Ratio 3 år
3,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Lannebo Fonder
Hemsida
www.lannebofonder.se
Förvaltarens namn
Karin Haraldsson
Adress
Kungsgatan 5
Telefon
+46 8 56225200
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med en genomsnittlig löptid på 0-2 år. Fonden inriktar sig på placeringar i räntebärande värdepapper främst utgivna av företag men får även placera i räntebärande värdepapper utgivna av stat eller kommun samt i penningmarknadsinstrument, alla med hög kreditvärdighet. Fonden riktar sig till dig som vill ha en stabil avkastning med mycket låg risk. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Sverige.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,2%
1 år 1,2%
10 år 14,5%
15 år 30,5%
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start 43,5%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
83,3%
Kort ränta
16,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31