Länsförsäkringar Gl Strategisk Ränta A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
73,00 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-10-10
ISIN
SE0000837346
Fondens startdatum
1999-05-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,16%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Hemsida
www.lansforsakringar.se
Förvaltarens namn
Rick Rieder
Adress
Tegeluddsvägen 11-13
106 50 Stockholm
Telefon
+46 8 58840000
 
Placeringsinriktning
"Fonden är en s.k. matarfond (eng. feeder) som placerar sina medel i fondandelar i BGF Fixed Income Global Opportunities Fund. BGF Fixed Income Global Opportunities Fund är en aktivt förvaltad räntefond som placerar globalt i stats, - bostads- och företagsobligationer med varierande löptid och kreditkvalitet. Den genomsnittliga löptiden ger möjlighet att förändra durationen mellan -2 och 7 år. Fondens möjlighet att variera löptider och kreditvärdighet ger den möjlighet att hantera olika typer av marknadsklimat och fonden kan således även gynnas av stigande marknadsräntor. "
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,1%
3 månader 0,1%
1 år 2,1%
10 år -5,8%
15 år 30,2%
Sedan årsskiftet 3,5%
Sedan start 1,0%
Kursdatum: 2019-10-10
Innehav
Nordamerika
68,3%
Västeuropa exkl Sverige
19,7%
Asien exkl Japan
8,3%
Övrigt
3,6%
Totalt är 1,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Sjukvård
23,3%
Teknik
22,3%
Konsument, stabil
22,1%
Finans
16,2%
Industri
16,0%
Fastigheter
5,4%
Övrigt
-5,3%
Totalt är 1,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
120,9%
Övrigt
4,2%
Aktier
-1,2%
Kort ränta
-23,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30