Länsförsäkringar Gl Strategisk Ränta A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
74,31 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
SE0000837346
Fondens startdatum
1999-05-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,16%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Hemsida
www.lansforsakringar.se
Förvaltarens namn
Rick Rieder
Adress
Tegeluddsvägen 11-13
106 50 Stockholm
Telefon
+46 8 58840000
 
Placeringsinriktning
"Fonden är en s.k. matarfond (eng. feeder) som placerar sina medel i fondandelar i BGF Fixed Income Global Opportunities Fund. BGF Fixed Income Global Opportunities Fund är en aktivt förvaltad räntefond som placerar globalt i stats, - bostads- och företagsobligationer med varierande löptid och kreditkvalitet. Den genomsnittliga löptiden ger möjlighet att förändra durationen mellan -2 och 7 år. Fondens möjlighet att variera löptider och kreditvärdighet ger den möjlighet att hantera olika typer av marknadsklimat och fonden kan således även gynnas av stigande marknadsräntor. "
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,5%
3 månader 1,9%
1 år 4,2%
10 år -2,2%
15 år 28,9%
Sedan årsskiftet 1,2%
Sedan start 2,8%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Nordamerika
64,0%
Västeuropa exkl Sverige
35,0%
Övrigt
1,0%
Totalt är 9,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
24,3%
Finans
15,4%
Konsument, cyklisk
13,4%
Kommunikation
12,7%
Sjukvård
10,1%
Industri
7,2%
Konsument, stabil
6,4%
Övrigt
10,4%
Totalt är 9,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
117,7%
Aktier
8,7%
Övrigt
3,2%
Kort ränta
-29,7%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31